A A A

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie
12.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie

 Opis

Opracowanie zostało poświęcone problematyce sprawowania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rozwiedzionych rodziców. Obejmuje ono zarówno zagadnienia materialnoprawne, jak i procesowe. Komentarz w znacznej części dotyczy prawa krajowego, choć niektóre zagadnienia zostały omówione także w aspekcie norm prawa międzynarodowego. Zawiera on wnikliwą analizę regulacji wprowadzonych do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r., która unormowała problematykę kontaktów z dzieckiem i dokonała modyfikacji w zakresie władzy rodzicielskiej. Opracowanie porusza także kwestię zabezpieczenia i wykonywania orzeczeń sądu we wskazanym zakresie. Ze względu na obszar i systematykę omówionych zagadnień, niniejsze opracowanie może stanowić praktyczny poradnik dla osób, których omówione w nim normy prawne bezpośrednio dotyczą.

 

Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW    6
WSTĘP    8

Władza rodzicielska i wzajemne kontakty rodziców z dzieckiem    11
1. Pojęcie, charakter prawny i podmioty władzy rodzicielskiej    11
1.1 Uwagi terminologiczne 11
1.2 Charakter prawny władzy rodzicielskiej 15
1.3 Podmioty władzy rodzicielskiej  19
1.3.1 Uwagi ogólne 19
1.3.2. Dziecko jako podmiot pozostający pod władzą rodzicielską    20
1.3.3. Rodzice jako podmioty sprawujące rodzicielską    25
2. Treść władzy rodzicielskiej   31
2.1. Piecza nad osobą dziecka    32
2.1.1. Uwagi ogólne    32
2.1.2. Wychowanie i kierowanie dzieckiem 33
2.2 Piecza nad majątkiem dziecka 36
3. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jako atrybut niezależny od władzy rodzicielskiej 45

Orzekanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rozwiedzionych rodziców    54
1. Uwagi ogólne   54
2. Rodzaje rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód 61
2.1 Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom    61
2.2 Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka 74
2.3 Ograniczenie władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 K.r.o.    82
2.3.1 Uwagi ogólne 82
2.3.2. Charakterystyka poszczególnych form ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 K.r.o.    86
2.4. Zawieszenie władzy rodzicielskiej    99
2.5. Pozbawienie władzy rodzicielskiej    102
3. Kontakty z dzieckiem po rozwodzie  110
4. Rozstrzygnięcia sądu rozwodowego dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem a wcześniejsze orzeczenia sądu opiekuńczego w tym zakresie 116

Orzekanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach o rozwód – zagadnienia proceduralne 122
1. Zbieg postępowania o rozwód z postępowaniem w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem  122
2. Postępowanie zabezpieczające roszczenia związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej i utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem w sprawach o rozwód  127
3. Zabezpieczenia i gwarancje prawidłowej realizacji kontaktów rodziców z dzieckiem    134
4. Wykonywanie orzeczeń w sprawach kontaktów rodziców z dzieckiem    138
ZAKOŃCZENIE    151
STRESZCZENIE    154
PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE, KOMENTARZE  156
ARTYKUŁY NAUKOWE I INNE PUBLIKACJE   159
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO  161
ŹRÓDŁA PRAWA 165

 

 

 

Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska

 O autorze

Ewelina Lipińska

Ewelina Lipińska

Autorka interesuje się literaturą i sztuką filmową, zwłaszcza twórców pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Jej pasją są podróże oraz aktywny wypoczynek.

Czytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: