A A A

Nauczyciel - między etosem a presją rzeczywistości. Tom 1

Nauczyciel  - między etosem a presją rzeczywistości. Tom 1
0.00 pln
0.00 pln
0.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Nauczyciel - między etosem a presją rzeczywistości. Tom 1

Wielowymiarowe kompetencje współczesnego nauczyciela
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Dokonując namysłu nad wielowymiarowością kompetencji nauczyciela, wpisaną w jego rolę zawodową, konstruowaną także przez czynnik społecznych oczekiwań, Autorzy tomu mają nadzieję, że podjęte tu zagadnienia nie tylko przyczynią się do zwrócenia uwagi na kwestie wymagające aktualnych odczytań i reinterpretacji, ale także skierują myślenie o kompetencjach współczesnego nauczyciela na obszary, względnie nowe w dyskursie pedeutologicznym, bądź takie, które ciągle jeszcze są niewystarczająco zgłębione. Jak wiadomo, katalog kompetencji nauczyciela wciąż zmienia się i wzbogaca, stawiając nauczyciela w obliczu nowych wyzwań, i wciąż pozostaje otwarty nigdy nie przyjmując postaci finalnej. Nie ma jednak obawy, że nauczyciele nie sprostają tym często wygórowanym wymaganiom kompetencyjnym. Wszak ludzie dorastają do zadań, jakie się przed nimi stawia.
Redaktorzy

 

 

 

Spis treści
WSTĘP
Część 1 AKTUALNE INTERPRETACJE STANDARDÓW NAUCZYCIELSKIEJ PROFESJI
Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska / Profil współczesnego nauczyciela versus tradycja edukacji nauczycielskiej
Od kultury indywidualizmu do kultury współpracy
Od nauczania do uczenia się – od słuchania do działania
Od kredy i tablicy do technologii informacyjnych
Od jednej roli nauczyciela do różnych jego ról
Podsumowanie
Bibliografia
Joanna Madalińska-Michalak / Praca jako pasja i wyzwanie. Świat życia codziennego nauczycieli – horyzonty znaczenia
Wprowadzenie
Orientacja na osiąganie mistrzostwa zawodowego
Praca jako pasja
Praca jako wyzwanie: umiłowanie doskonałości pracy
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Bartłomiej Gołek / Kompetencje pedagogiczne współczesnego nauczyciela
Istota i treść kompetencji pedagogicznych
Kompetencje metodyczne i innowacyjne jako ważne składniki kompetencji pedagogicznych nauczyciela
Bibliografia
Agnieszka Kwitok / Rola i znaczenie nauczyciela we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej
Wprowadzenie
Nauczyciel – jego rola i oblicze we współczesnej przestrzeni edukacyjnej
Profesjonalizm jako ważny wyznacznik roli zawodowej nauczyciela – etapy rozwoju
Podsumowanie
Bibliografia
Marta Trusewicz-Pasikowska / Wdrażanie młodzieży do samokształcenia wyzwaniem współczesnego nauczyciela
Pojęcie samokształcenia
Treści dotyczące samokształcenia w obowiązującej w Polsce podstawie programowej
Podsumowanie
Bibliografia
Część 2 NOWE OBSZARY ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA
Anna Kwatera / Nauczyciel-kreator: twórcze potencjały tkwiące w zawodowej roli nauczyciela a kształtowanie kreatywności uczniów
Znaczenia twórczości
Wymiary twórczości nauczycieli
Twórczość: elitarna czy egalitarna?
Twórcze nauczanie a nauczanie bycia twórczym
Konkluzja
Bibliografia
Natalia Maria Ruman / Nauczyciel-innowator jako przewodnik w oswajaniu się uczniów z problematyką śmierci. Działalność edukacyjna na przykładzie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie
Wstęp – integralne wychowanie
O śmierci i żałobie w aspekcie teologiczno-pedagogicznym
Nauczyciel-innowator – koncepcja działań
Działania edukacyjne w powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie28
Przedstawienia
Konkursy
Podsumowanie
Bibliografia
Katarzyna Pająk / Zarys filozofii metody tutoringu – o korzeniach (nie)nowego podejścia do ucznia w polskiej szkole
O zjawisku
Krótko o historii metody
Zarys metody
Filozofia metody tutoringu – wybrane, podstawowe aspekty
Podsumowanie
Bibliografia
Katarzyna Tomaszek / Wypalenie szkolne – nowe wyzwanie dla nauczycieli w szkole
Wprowadzenie
Charakterystyka syndromu wypalenia szkolnego uczniów
Wypalenie szkolne a zaangażowanie w aktywność szkolną
Przyczyny wypalenia szkolnego uczniów
Model wspierania zaangażowania uczniów w aktywność szkolną
Podsumowanie
Bibliografia
Anna Pogorzelska / Specyfika przygotowania i pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zawodowego
Wprowadzenie
Przygotowanie nauczyciela kształcenia zawodowego – teoretyczne modele i praktyczne rozwiązania
Dydaktyczno-wychowawcza rola nauczyciela kształcenia zawodowego – wymagania, problemy i ograniczenia
Podsumowanie
Bibliografia
Violetta Tanaś / Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów
Wprowadzenie
Kompetencje i zadania nauczyciela-andragoga
Edukacja w późnej dorosłości
Podsumowanie
Bibliografia
Magdalena Malik / Oczekiwania nauczycieli wobec szkoleń dla kadry pedagogicznej
Założenia projektu edukacyjnego2
Oczekiwania nauczycieli i wybrane obszary doskonalenia3
Obszary i oczekiwana nauczycieli wobec szkoleń
Podsumowanie
Bibliografia
Część 3 KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE NAUCZYCIELA
Ewa Bielenda-Mazur / Nauczyciel wobec deficytów językowych dziecka z alalią – od wychowania przedszkolnego po szkołę podstawową
Bibliografia
Marzena Błasiak-Tytuła / Nowe kompetencje zawodowe nauczycieli w pracy z uczniami dwujęzycznymi
Dziecko dwujęzyczne – fakty i mity
Problemy lingwistyczne dzieci dwujęzycznych
Problemy kulturowe dzieci dwujęzycznych
Problemy tożsamościowe dzieci dwujęzycznych
Wnioski
Bibiliografia
Ewa Zawisza / Bezradność nauczycieli w pracy z uczniami z zespołem Aspergera
Niezbędna wiedza na temat zespołu Aspergera
Problemy implikowane trudnościami w stawianiu i ujawnianiu diagnozy
Szczególne cechy dziecka z zespołem Aspergera – niepokój wywołany klasyfikacjami
Konieczność współpracy nauczycieli i terapeutów dzieci z zespołem Aspergera
Gdzie poszukiwać informacji?
Podsumowanie
Bibliografia
Anna Kucharska / Kształcenie przyszłych nauczycieli w kierunku nauczania i doskonalenia wypowiedzi pisemnej uczniów
Wstęp
Wypowiedź pisemna jako akt komunikacji
Rola nauczyciela w tworzeniu wypowiedzi pisemnych podczas uczenia się/nauczania języka obcego
Przygotowanie do wypowiedzi pisemnej
Opis badania
Analiza sekwencji dotyczących wypowiedzi krótkich
Analiza sekwencji dotyczących dłuższych form wypowiedzi
Wnioski
Bibliografia
Marcin R. Odelski / Kim jest nauczyciel języka regionalnego na początku XXI wieku – między potrójnym etosem a rzeczywistością (próba charakterystyki na podstawie badań nauczycieli języka kaszubskiego – wybrane zagadnienia)
Wstęp
Kim jest nauczyciel? Kim jest nauczyciel języka kaszubskiego?
Kim jest nauczyciel języka kaszubskiego?
Przemyślenia finalne
Bibliografia
Krystyna Szymankiewicz / Droga do kompetencji emocjonalnej nauczyciela – rola czynników afektywnych podczas kształcenia początkowego nauczycieli języka obcego na przykładzie przyszłych nauczycieli języka francuskiego
Wprowadzenie
Wybrane koncepcje inteligencji emocjonalnej
Inteligencja emocjonalna w praktyce nauczania: kompetencja emocjonalna nauczyciela
Emocjonalne wyzwania kształcenia początkowego nauczycieli a refleksja
Badanie funkcjonowania emocjonalnego studentów podczas praktyk pedagogicznych
Jakie kompetencje emocjonalne przejawiają badani studenci?
Jakich emocji doświadczają studenci? W jakich sytuacjach?
Jakie strategie regulacyjne stosują studenci?
Podsumowanie
Bibliografia
Noty o Autorach
Spis treści
WSTĘP
Część 1 AKTUALNE INTERPRETACJE STANDARDÓW NAUCZYCIELSKIEJ PROFESJI
Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska / Profil współczesnego nauczyciela versus tradycja edukacji nauczycielskiej
Od kultury indywidualizmu do kultury współpracy
Od nauczania do uczenia się – od słuchania do działania
Od kredy i tablicy do technologii informacyjnych
Od jednej roli nauczyciela do różnych jego ról
Podsumowanie
Bibliografia
Joanna Madalińska-Michalak / Praca jako pasja i wyzwanie. Świat życia codziennego nauczycieli – horyzonty znaczenia
Wprowadzenie
Orientacja na osiąganie mistrzostwa zawodowego
Praca jako pasja
Praca jako wyzwanie: umiłowanie doskonałości pracy
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Bartłomiej Gołek / Kompetencje pedagogiczne współczesnego nauczyciela
Istota i treść kompetencji pedagogicznych
Kompetencje metodyczne i innowacyjne jako ważne składniki kompetencji pedagogicznych nauczyciela
Bibliografia
Agnieszka Kwitok / Rola i znaczenie nauczyciela we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej
Wprowadzenie
Nauczyciel – jego rola i oblicze we współczesnej przestrzeni edukacyjnej
Profesjonalizm jako ważny wyznacznik roli zawodowej nauczyciela – etapy rozwoju
Podsumowanie
Bibliografia
Marta Trusewicz-Pasikowska / Wdrażanie młodzieży do samokształcenia wyzwaniem współczesnego nauczyciela
Pojęcie samokształcenia
Treści dotyczące samokształcenia w obowiązującej w Polsce podstawie programowej
Podsumowanie
Bibliografia
Część 2 NOWE OBSZARY ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA
Anna Kwatera / Nauczyciel-kreator: twórcze potencjały tkwiące w zawodowej roli nauczyciela a kształtowanie kreatywności uczniów
Znaczenia twórczości
Wymiary twórczości nauczycieli
Twórczość: elitarna czy egalitarna?
Twórcze nauczanie a nauczanie bycia twórczym
Konkluzja
Bibliografia
Natalia Maria Ruman / Nauczyciel-innowator jako przewodnik w oswajaniu się uczniów z problematyką śmierci. Działalność edukacyjna na przykładzie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie
Wstęp – integralne wychowanie
O śmierci i żałobie w aspekcie teologiczno-pedagogicznym
Nauczyciel-innowator – koncepcja działań
Działania edukacyjne w powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie28
Przedstawienia
Konkursy
Podsumowanie
Bibliografia
Katarzyna Pająk / Zarys filozofii metody tutoringu – o korzeniach (nie)nowego podejścia do ucznia w polskiej szkole
O zjawisku
Krótko o historii metody
Zarys metody
Filozofia metody tutoringu – wybrane, podstawowe aspekty
Podsumowanie
Bibliografia
Katarzyna Tomaszek / Wypalenie szkolne – nowe wyzwanie dla nauczycieli w szkole
Wprowadzenie
Charakterystyka syndromu wypalenia szkolnego uczniów
Wypalenie szkolne a zaangażowanie w aktywność szkolną
Przyczyny wypalenia szkolnego uczniów
Model wspierania zaangażowania uczniów w aktywność szkolną
Podsumowanie
Bibliografia
Anna Pogorzelska / Specyfika przygotowania i pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zawodowego
Wprowadzenie
Przygotowanie nauczyciela kształcenia zawodowego – teoretyczne modele i praktyczne rozwiązania
Dydaktyczno-wychowawcza rola nauczyciela kształcenia zawodowego – wymagania, problemy i ograniczenia
Podsumowanie
Bibliografia
Violetta Tanaś / Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów
Wprowadzenie
Kompetencje i zadania nauczyciela-andragoga
Edukacja w późnej dorosłości
Podsumowanie
Bibliografia
Magdalena Malik / Oczekiwania nauczycieli wobec szkoleń dla kadry pedagogicznej
Założenia projektu edukacyjnego2
Oczekiwania nauczycieli i wybrane obszary doskonalenia3
Obszary i oczekiwana nauczycieli wobec szkoleń
Podsumowanie
Bibliografia
Część 3 KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE NAUCZYCIELA
Ewa Bielenda-Mazur / Nauczyciel wobec deficytów językowych dziecka z alalią – od wychowania przedszkolnego po szkołę podstawową
Bibliografia
Marzena Błasiak-Tytuła / Nowe kompetencje zawodowe nauczycieli w pracy z uczniami dwujęzycznymi
Dziecko dwujęzyczne – fakty i mity
Problemy lingwistyczne dzieci dwujęzycznych
Problemy kulturowe dzieci dwujęzycznych
Problemy tożsamościowe dzieci dwujęzycznych
Wnioski
Bibiliografia
Ewa Zawisza / Bezradność nauczycieli w pracy z uczniami z zespołem Aspergera
Niezbędna wiedza na temat zespołu Aspergera
Problemy implikowane trudnościami w stawianiu i ujawnianiu diagnozy
Szczególne cechy dziecka z zespołem Aspergera – niepokój wywołany klasyfikacjami
Konieczność współpracy nauczycieli i terapeutów dzieci z zespołem Aspergera
Gdzie poszukiwać informacji?
Podsumowanie
Bibliografia
Anna Kucharska / Kształcenie przyszłych nauczycieli w kierunku nauczania i doskonalenia wypowiedzi pisemnej uczniów
Wstęp
Wypowiedź pisemna jako akt komunikacji
Rola nauczyciela w tworzeniu wypowiedzi pisemnych podczas uczenia się/nauczania języka obcego
Przygotowanie do wypowiedzi pisemnej
Opis badania
Analiza sekwencji dotyczących wypowiedzi krótkich
Analiza sekwencji dotyczących dłuższych form wypowiedzi
Wnioski
Bibliografia
Marcin R. Odelski / Kim jest nauczyciel języka regionalnego na początku XXI wieku – między potrójnym etosem a rzeczywistością (próba charakterystyki na podstawie badań nauczycieli języka kaszubskiego – wybrane zagadnienia)
Wstęp
Kim jest nauczyciel? Kim jest nauczyciel języka kaszubskiego?
Kim jest nauczyciel języka kaszubskiego?
Przemyślenia finalne
Bibliografia
Krystyna Szymankiewicz / Droga do kompetencji emocjonalnej nauczyciela – rola czynników afektywnych podczas kształcenia początkowego nauczycieli języka obcego na przykładzie przyszłych nauczycieli języka francuskiego
Wprowadzenie
Wybrane koncepcje inteligencji emocjonalnej
Inteligencja emocjonalna w praktyce nauczania: kompetencja emocjonalna nauczyciela
Emocjonalne wyzwania kształcenia początkowego nauczycieli a refleksja
Badanie funkcjonowania emocjonalnego studentów podczas praktyk pedagogicznych
Jakie kompetencje emocjonalne przejawiają badani studenci?
Jakich emocji doświadczają studenci? W jakich sytuacjach?
Jakie strategie regulacyjne stosują studenci?
Podsumowanie
Bibliografia
Noty o Autorach

 

 O autorze

Stanisław Kowal, Anna Kwatera, Ewa Zawisza (red.nauk.)

Stanisław Kowal, Anna Kwatera, Ewa Zawisza (red.nauk.)

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: