A A A

Mariusz Zdybał

Mariusz Zdybał

Mariusz Zdybał

Mariusz Zdybał urodził się w Warszawie. Wykształcenie osiągnął w  całkowicie odmiennej dziedzinie i niespodziewanie odkrył swoją własną drogę artystyczną. Po latach samokształcenia osiągnął sukces tworząc własny styl. Jego prace mogą być kojarzone z symbolizmem, nie jest to jednak bliski związek. Jego głęboki respekt dla artystycznego procesu twórczego wynika z potrzeby pokonywania przeszkód natury materialnej i cierpliwości, potrzebnych do osiągnięcia upragnionych efektów technicznych i estetycznych. Niekonwencjonalny warsztat połączył wyobraźnię i naturalny talent. W jego twórczości dominują kobiety – wszystkie typy – zarówno perwersyjne, wyidealizowane, jak i „femme fatale”, kobiety tajemnicze i niespokojne.

,,W obliczu zalewającego nas ,,spamu” w sztuce, promocji pseudoartystycznego kiczu i miernoty, przejawy malarstwa warsztatowego są prawdziwym skarbem. Takim prawdziwym skarbem jest malarstwo Mariusza Zdybała. Swoją długoletnią twórczością, rozwijaną konsekwentnie i zmierzającą do ugruntowania własnej stylistyki, udowodnił, iż jest twórcą, którego dzieła zaliczane są do najciekawszych realizacji w obszarze szeroko rozumianego nurtu fantastycznego. Mistrzowska umiejętność łączenia ze sobą elementów świata rzeczywistego z całą paletą artefaktów fantastycznych powoduje, iż płótna Mariusza Zdybała oddziaływają tak samo na zmysły i wyobraźnię jak i na intelekt odbiorcy. Zdybał nie opowiada nam pięknych historii, nie komentuje rzeczywistości, nie angażuje się w ważne sprawy. Po prostu maluje, gładko i pedantycznie, wykorzystując jako spirytus movens własną wyobraźnię. I nie przeszkadza mu, że dominującym motywem na płótnach jest kobieca sylwetka. W końcu zgodził się, od początku artystycznej kariery, być w swojej pracowni ,,zakładnikiem świata kobiet”

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz – fragment artykułu – Zakładnik Świata Kobiet – Mariusz Zdybał – malarstwo, zamieszczonego w albumie malarsko – poetyckim „Tańczący z gwiazdami”.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/mariusz-zdybal.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Grafik

Lista publikacji: