A A A

Jacek Sierpiński

Jacek Sierpiński

Jacek Sierpiński

od końca lat 80. XX wieku działacz społeczny, popularyzator libertarianizmu, bloger, komentator rzeczywistości społecznej i politycznej. Do początku obecnego wieku związany z ruchem anarchistycznym, obecnie członek Stowarzyszenia Libertariańskiego. W 2014 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy Demokracji Bezpośredniej. Z zawodu informatyk. Publikował również wiersze i opowiadania, m. in. w "Fantastyce" i "Nowej Fantastyce.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/jacek-sierpinski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: