A A A

Benefit

Benefit

Benefit

 

Miesięcznik Benefit - piszemy jak motywować, rozwijać i pokonywać wyzwania.

Miesięcznik Benefit jest skierowany do sektora Zarządzania Zasobami Ludzkimi, HR, do osób zarządzających firmami i projektami oraz do przedstawicieli zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i do przedstawicieli związków zawodowych. W miesięczniku można odnaleźć artykuły dotyczące szkoleń pracowników, podnoszenia jakości pracy, rozwoju i zarządzenia firmą , procesów zmiany i zarządzaniu zmianą, najnowszych sposobach motywowania pracowników, pozapłacowych formach wynagradzania za pracę, aspektach prawnych i podatkowych, a także o zakładowych funduszach świadczeń socjalnych i korzyściach z nich płynących. Benefit ukazuje się w nakładzie 10 000 sztuk i ma zasięg ogólnopolski. W miesięczniku poruszane są tematy związane z motywowaniem, rozwojem i pracą. www.miesiecznik-benefit.pl Miesięcznik „Benefit” oferuje swoim czytelnikom możliwość bezpłatnej prenumeraty. Można ją zamawiać pod adresem prenumerata@miesiecznik-benefit.pl


benefit_logo.jpg (2013-05-28 20:08:27)

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/benefit-wydawnictwo.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Wydawca

Lista publikacji:


e-book (PDF)
Benefit 1 2015
Benefit 1 2015
e-book (PDF)
Benefit 3 2015
Benefit 3 2015
e-book (PDF)
Benefit 10 2015
Benefit 10 2015
e-book (PDF)
Benefit 3 2016
Benefit 3 2016
e-book (PDF)
Benefit 7 2016
Benefit 7 2016