A A A

Anna Łobko

Anna Łobko

Anna Łobko

Debiutantka, absolwentka socjologii i zarządzania. Pisała artykuły do gazet, redagowała biuletyny promocyjne, przez chwilę też „szefowała” lokalnemu tygodnikowi. Lubi wyzwania i kryminały. Aktualnie zarządza domowym kombinatem.
Debiutantka, absolwentka socjologii i zarządzania. Pisała artykuły do gazet, redagowała biuletyny promocyjne, przez chwilę też „szefowała” lokalnemu tygodnikowi. Lubi wyzwania i kryminały. Aktualnie zarządza domowym kombinatem.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/anna-lobko.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: