A A A

Agnieszka Thier

Agnieszka Thier

Agnieszka Thier

dr Agnieszka Thier - adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiot Jej badań to ekonomika ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi, turystycznymi i organizacjami publicznymi w kontekście  trwałego i zrównoważonego rozwoju. Autorka książki oraz 60 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/agnieszka-thier.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: