Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Motywacyjne aspekty polityki personalnej

Motywacyjne aspekty polityki personalnej
11.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Motywacyjne aspekty polityki personalnej

wydawnictwo: e-bookowo
kupując teraz e-book (pdf) zamiast 11.00 pln łącznie zapłacisz 10.56 pln

 Opis

Do zadań kierownika należy zatem takie motywowanie pracowników, aby wykonując swoje obowiązki pracownicze realizowali oni cele strategiczne firmy, powiązane dodatkowo z ich własnymi aspiracjami zawodowymi. Zapewni to zadowolenie i satysfakcję samym pracownikom, a także przyczyni się do odniesienia sukcesu przez firmę.
Odpowiednie motywowanie jest więc istotnym elementem sposobu działania menedżera, który powinien umieć zapewnić trwałą harmonię między motywacjami pracowników a celami firmy.
Motywowanie pracowników jest jednym z zadań współczesnego menedżera. Motywowanie stanowi również jeden z aspektów polityki personalnej firmy. Przejawiać się może w różnych formach, takich jak system wynagrodzeń, nagrody, szkolenia, zapewnienie pracownikom rozwoju, zgodnie z ich aspiracjami.
Celem pracy jest ocena motywacyjnych aspektów polityki personalnej firmy.
Praca składa się z czterech rozdziałów.
Pierwszy rozdział charakteryzuje znaczenie polityki personalnej w firmie. Wyjaśnia, dlaczego personel jest uważany za zasób strategiczny w organizacji, opisuje pojęcie i cele polityki personalnej oraz determinanty jej realizacji. Polityka personalna jest uzależniona w dużej mierze od głównych celów przedsiębiorstwa, jego roli na rynku, a także perspektyw rozwoju. W rozdziale tym opisano również strategie personalne jako pochodną strategii przedsiębiorstwa.
W drugim rozdziale przedstawiono klasyfikację funkcji personalnych. Wzięto tu pod uwagę planowanie potrzeb personalnych, nabór pracowników w kontekście aspektów motywacyjnych oraz pozostałe funkcje personalne, takie jak: oceny pracowników, wynagradzanie i doskonalenie personelu.
Trzeci rozdział dotyczy motywowania w realizacji funkcji personalnej. Zwrócono uwagę przede wszystkim na motywacyjne znaczenie wynagrodzeń, ocen pracowniczych, doskonalenie personelu poprzez szkolenia.
Ostatni rozdział dokonuje oceny wpływu motywacyjnych aspektów polityki personalnej na kształtowanie postaw i zachowań pracowników w firmie. W rozdziale tym dokonano charakterystyki Firmy, w której przeprowadzano badania, przedstawiono założenia empiryczne badań ankietowych oraz zaprezentowano wyniki badań i wnioski końcowe.
Ze Wstępu

 

 

Spis treści:

 

Wstęp   
Rozdział I. Znaczenie polityki personalnej w firmie   
1. PERSONEL JAKO ZASÓB STRATEGICZNY   
2. POJĘCIE I CELE POLITYKI PERSONALNEJ W FIRMIE   
3. DETERMINANTY REALIZACJI POLITYKI PERSONALNEJ   
4. STRATEGIE PERSONALNE   
Rozdział II. Funkcje personalne w firmie   
1. KLASYFIKACJA FUNKCJI PERSONALNYCH   
2. PLANOWANIE POTRZEB PERSONALNYCH   
3. NABÓR PRACOWNIKÓW   
4. OCENY PRACOWNICZE   
5. WYNAGRADZANIE   
6. DOSKONALENIE PERSONELU   
Rozdział III. Motywowanie w realizacji funkcji personalnych   
1. MOTYWACYJNE ZNACZENIE WYNAGRODZEŃ   
2. OCENY PRACOWNICZE W ASPEKCIE MOTYWACJI   
3. DOSKONALENIE PERSONELU JAKO NOŚNIK MOTYWACJI   
Rozdział IV. Ocena wpływu motywacyjnych aspektów polityki personalnej na kształtowanie postaw i zachowań w firmie   
1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY   
2. ZAŁOŻENIA BADAWCZE   
3. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY   
3. WNIOSKI KOŃCOWE   
Zakończenie   
Bibliografia   
SPIS TABEL   
SPIS RYSUNKÓW   
ZAŁĄCZNIK

PRZECZYTAJ RECENZJĘ NA GRANICACH

Alicja Matura: Motywacyjne aspekty polityki personalnej

 O autorze

Alicja Matura

Alicja Matura

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.