A A A

Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie

Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie
11.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie

wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Praca Małgorzaty Turskiej ukazuje rolę rodziny w rehabilitacji dziecka niewidomego w wieku przedszkolnym.

Rodzina pełni zasadniczą rolę w wychowaniu, szczególnie we wczesnym okresie życia. Dziecko niepełnosprawne wymaga wyjątkowej opieki ze strony rodziców, która powinna być wsparta elementami rehabilitacji. Co prawda, wielu rodziców uważa, że rehabilitacją powinny zajmować się wyspecjalizowane instytucje. Jednak to najbliższa rodzina odgrywa najważniejszą rolę w rozwoju dziecka.

Praca ukazuje z jakimi problemami muszą zmierzyć się rodzice dzieci niewidomych i jak sobie z nimi radzą starając się uczestniczyć w wielowymiarowym procesie rehabilitacji ich dzieci.

Spis treści:

WSTĘP    
ROZDZIAŁ I:  PROBLEMATYKA DZIECKA NIEWIDOMEGO W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU
1.1 FUNKCJONOWANIE NARZĄDU WZROKU    
1.2 WADY WZROKU    
1.3 DZIECKO NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE    
1.4 SKUTKI USZKODZENIA ANALIZATORA WZROKU    
1.5 POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM    
ROZDZIAŁ II  RODZINA W PROCESIE REHABILITACJI
2.1 RODZINA Z DZIECKIEM NIEWIDOMYM. CECHY SWOISTE    
2.2 OGÓLNE CELE REHABILITACJI    
2.3 REHABILITACJA DZIECKA NIEWIDOMEGO    
2.4  UDZIAŁ RODZINY WE WSPOMAGANIU DZIECKA NIEWIDOMEGO    
ROZDZIAŁ III: METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
3.1 CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES BADAŃ    
3.2 PROBLEMY I PYTANIA BADAWCZE    
3.3 METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE    
3.4 ORGANIZACJA PRZEBIEGU BADAŃ    
3.5 CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY    
ROZDZIAŁ IV: CECHY BADANYCH RODZIN
4.1 SYTUACJA SOCJOBYTOWA W RODZINACH    
4.2 STRUKTURA BADANYCH RODZIN    
4.3 WARTOŚCI PREFEROWANE W RODZINACH    
4.4 PODSUMOWANIE    
ROZDZIAŁ V: POSTAWY RODZICÓW WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA
5.1 REAKCJA RODZICÓW NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ    
5.2 UDZIAŁ RODZICÓW W PROCESIE REHABILITACJI    
5.3 METODY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO    
5.4 ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA Z ZEWNĄTRZ    
5.5 PODSUMOWANIE    
ROZDZIAŁ VI: WNIOSKI I POSTULATY PEDAGOGICZNE
6.1 SYNTEZA UOGÓLNIAJĄCA    
6.2 POSTULATY PEDAGOGICZNE    
BIBLIOGRAFIA    
SPIS TABEL    
SPIS WYKRESÓW    
ANEKS
MARIA ZIEMSKA: KWESTIONARIUSZ DLA RODZICÓW    
KWESTIONARIUSZ WYWIADU    
SKALA WARTOŚCI SCHELEROWSKICH

 

 

Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie

 O autorze

Małgorzata Turska

Małgorzata Turska

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: