A A A

Historia dramaturgii

Historia dramaturgii
39.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Historia dramaturgii

wydawnictwo: e-bookowo

 OpisPrześledzenie dorobku kultury w jednej choćby dziedzinie jest zadaniem niezwykle trudnym. W historii dramaturgii możliwym tylko wówczas, gdy tłumacze, a następnie krytycy i teoretycy – często pracą kilku pokoleń – doprowadzą do takiego nagromadzenia informacji i analiz, które pozwolą na zbudowanie syntezy. Próby takie były podejmowane oczywiście już wcześniej, jednak ich autorzy, dysponując zbyt szczupłym materiałem, wprowadzali wiele uproszczeń, często pomijając w swoich opracowaniach bardzo ważne fakty. Tak było i w przypadku dziejów dramatu. Śledząc rozwój wiedzy w tej jedynie dziedzinie, możemy zauważyć, jak żmudne były poszukiwania i jak często z powodu braku informacji popełniano błędy. Wyraźnym przykładem może być tu kwestia wpływów teatru antycznej Grecji na teatr Indii, których poszukiwali i które próbowali udowodnić filologowie z przełomu XIX i XX wieku.
Obecnie w Polsce dostęp do utworów dramatycznych z całego świata, zarówno w językach oryginału, jak ich przekładów na język polski, a także opracowań teoretycznych dotyczących tych dzieł jest na tyle łatwy, że możemy pokusić się o dość obszerną syntezę, pogłębioną dzięki osiągnięciom światowej myśli z zakresu historii i teorii literatury oraz teatrologii.
Podejmując się prezentacji dramaturgii światowej, miałem świadomość, że wyczerpanie tego tematu jest rzeczą niemożliwą. Zamiarem moim było, jednak, ukazanie głównych kierunków i tendencji rozwoju dramaturgii, ukazanie czynników, które je stymulowały, lub przeciwnie – przyczyniały się do regresu, oraz kierunków poszukiwań światopoglądowych i estetycznych. Chciałem zwrócić uwagę na ważniejsze etapy historii teatru i dramatu, a także na twórców, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju tej sztuki.

 

Spis treści
Wstęp     8
Przegląd stanu badań     15


Teatr i dramat europejski     20
Antyczna Grecja      22
Rzym      84


Dramat Renesansu     123
Włochy     123
Ludowa komedia dell’arte we Włoszech w odrodzeniu     132
Renesans w Niemczech      134
Francja     135
Hiszpania     138
Anglia     159
Teatr elżbietański     160
Teatr szekspirowski     166
Renesans w Polsce     192
Francja XVII wieku     195
Dramaty Moliera     202
Don Juan     205
Oświecenie     215
Francja      215
Anglia     225
Niemcy     227


Romantyzm     231
Francja     232
Hiszpania     240
Niemcy     241
Włochy     259
Anglia     261
Realizm     265
Rosja     267
Romantyzm rosyjski     268
Realizm „Szkoła naturalna”     272
Romantyzm - Polska     275


Teatr drugiej połowy XIX wieku (realizm i naturalizm)             284
Anglia - realizm     285
Francja     293
Komedia serio i dramat realistyczny     294
Komediofarsa     296
Naturalizm     296
Dramat naturalistyczny     299
Poszukiwania tożsamości, naśladownictwo i nowatorstwo     301
Skandynawia     302
Norwegia      302
Szwecja     318
Rosja      324
Rosyjski dramat historyczny     352


Pierwsza połowa XIX wieku     352


Druga połowa XIX wieku     354
Francja (koniec wieku XIX )     357
Symbolizm (koniec XIX i początek XX wieku)     358
Neoromantyzm     362
Dramat impresjonistyczny     364


XX wiek     368
Ekspresjonizm     371
Futuryzm     373
Rosja po rewolucji     379
Dramaturgia odrodzonych narodów     384
Dramat ukraiński     385
Litwa     386
Litwa - okres radziecki     387
Łotwa     389
Estonia     392
Finlandia     394
Na gruzach cesarsko-królewskich Austro-Węgier i Imperium Otomańskiego  396
Węgry     397
Czechy (Czechosłowacja)     400
Bułgaria     407
Rumunia     410
Serbia     413
Chorwacka moderna     418
Albania     419
Literatura polska przełomu XIX i XX wieku     423
Teatr i dramat żydowski     429
Awangarda pierwszej połowy XX wieku     432
Dadaizm     433
Surrealizm     436
Francja     454
Dramaturgia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej     459
Europa     501
Ekspresjonizm     506
Inni niemieccy twórcy dramatów tego okresu     515
Egzystencjalizm     517
Inne kierunki poszukiwań dramaturgów  europejskich drugiej połowy XX wieku                                              532
Teatr absurdu - awangarda (Genet, Ionesco, Beckett, Adamow)              538
Dramaturgia polska w dwudziestoleciu międzywojennym (II Rzeczypospolita)                                                                              552
Dramaturgia polska po drugiej wojnie światowej     557
Dramat i teatr w państwach totalitarnych     563

Teatr drugiej połowy XX i początku XXI wieku - kierunki rozwoju  568
Teatr reżyserów     582
Happening     583

Dramaturgia Dalekiego Wschodu     586
Chiny     587
Indie     604
Bangladesz     626
Dramat japoński     628
Korea     648
Inne kręgi kulturowe     664
Kraje arabskie     664
Egipt     666
Irak     673
Iran     675
Kraje Maghrebu     680
Afryka     681

Dramatu progu epoki globalizacji i uniwersalizacji kultury     694

Zakończenie     697
Bibliografia     705

 O autorze

Piotr Wojciech Kotlarz

Piotr Wojciech Kotlarz

(ur. 21 VIII 1951 Gdańsk), pisarz, intelektualista.  Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (trzy lata), studia ukończył w 1976 w Instytucie Historii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 roku uzyskał doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1981–2007 pracował jako nauczyciel historii (głównie w liceach) w Gdańsku. Jest autorem pod...

Czytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: