A A A

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów
179.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów

- amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski
wydawnictwo: Instytut Kościuszki

 Opis

Raport jest próbą rzetelnej analizy uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce i w jej poszczególnych regionach. Raport zawiera autorską analizę wpływu sektora wydobywczego gazu konwencjonalnego w Polsce na lokalne procesy gospodarcze. Zestawienie jej wyników z doświadczeniami północnoamerykańskiej rewolucji łupkowej, pozwoliło sformułować listę prawdopodobnych korzyści dla rozwoju społeczno-ekonomicznego polskich regionów, wynikających z wpływu sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Publikacja jest źródłem rzeczowych argumentów, które w obecnej, wczesnej fazie rozwoju sektora łupkowego w Polsce, mogą mieć istotne znaczenie dla budowania prawdziwego, a tym samym pozytywnego klimatu wokół gazu łupkowego.
Spis treści
Wstęp Izabela Albrycht.......................................................................................................................... 5
Najważniejsze wnioski i rekomendacje dla sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego Izabela Albrycht............................................. 9
PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE DOŚWIADCZENIA ....................................................................................21
1. Historia rozwoju sektora gazu łupkowego w USA Adam Łazarski...................................................23
2. Korzyści płynące z oparcia sektora energetycznego w USA na gazie łupkowym Marcin Tarnawski..................................................................................................................................29
3. Korzyści ekonomiczne dla USA wynikające z rozwoju sektora gazu łupkowego Adam Łazarski, Marcin Tarnawski .................................................................................................................................37
4. Przykłady rozwoju amerykańskich regionów bogatych w złoża gazu łupkowego Adam Łazarski...43
5. Postawy amerykańskiego społeczeństwa i społeczności lokalnych wobec wydobycia gazu łupkowego Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski ...................................................................................55
6. Dobre praktyki rozwoju sektora gazu łupkowego w Ameryce Północnej w zakresie zwiększenia potencjału społeczno-kulturowego oraz budowania relacji ze społecznościami lokalnym Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski................................................................................................................65
7. Korzyści płynące z rozwoju sektora gazu łupkowego w Kanadzie Marcin Tarnawski ....................71
SZANSE DLA POLSKI...............................................................................................................................81
8. Historia i tradycja wydobycia gazu ziemnego w Polsce Piotr Kosowski..........................................83
9. Gaz konwencjonalny i niekonwencjonalny – krótka charakterystyka podobieństw i różnic Piotr Kosowski ...............................................................................................................................................87
10. Obszary ryzyka mogące warunkować znaczenie sektora gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na wartości realne w gospodarce Piotr Kosowski......................................................................................91
11. Obecny system opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego Anna Łaszczuk, Marcin Matyka – DLA Piper Wiater sp.k............................95
12. Analiza potencjalnych korzyści z wydobycia gazu niekonwencjonalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń regionów, w których działają kopalnie gazu konwencjonalnego Łukasz Pokrywka .......................................................................... 101
13. Wpływ sektora wydobywczego gazu ziemnego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w percepcji społeczności lokalnych Rafał Garpiel .................................................................................. 123
Autorzy............................................................................................................................................... 135
Raport jest próbą rzetelnej analizy uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce i w jej poszczególnych regionach. Raport zawiera autorską analizę wpływu sektora wydobywczego gazu konwencjonalnego w Polsce na lokalne procesy gospodarcze. Zestawienie jej wyników z doświadczeniami północnoamerykańskiej rewolucji łupkowej, pozwoliło sformułować listę prawdopodobnych korzyści dla rozwoju społeczno-ekonomicznego polskich regionów, wynikających z wpływu sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Publikacja jest źródłem rzeczowych argumentów, które w obecnej, wczesnej fazie rozwoju sektora łupkowego w Polsce, mogą mieć istotne znaczenie dla budowania prawdziwego, a tym samym pozytywnego klimatu wokół gazu łupkowego.
Spis treści
Wstęp Izabela Albrycht.......................................................................................................................... 5
Najważniejsze wnioski i rekomendacje dla sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego Izabela Albrycht............................................. 9
PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE DOŚWIADCZENIA ....................................................................................21
1. Historia rozwoju sektora gazu łupkowego w USA Adam Łazarski...................................................23
2. Korzyści płynące z oparcia sektora energetycznego w USA na gazie łupkowym Marcin Tarnawski..................................................................................................................................29
3. Korzyści ekonomiczne dla USA wynikające z rozwoju sektora gazu łupkowego Adam Łazarski, Marcin Tarnawski .................................................................................................................................37
4. Przykłady rozwoju amerykańskich regionów bogatych w złoża gazu łupkowego Adam Łazarski...43
5. Postawy amerykańskiego społeczeństwa i społeczności lokalnych wobec wydobycia gazu łupkowego Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski ...................................................................................55
6. Dobre praktyki rozwoju sektora gazu łupkowego w Ameryce Północnej w zakresie zwiększenia potencjału społeczno-kulturowego oraz budowania relacji ze społecznościami lokalnym Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski................................................................................................................65
7. Korzyści płynące z rozwoju sektora gazu łupkowego w Kanadzie Marcin Tarnawski ....................71
SZANSE DLA POLSKI...............................................................................................................................81
8. Historia i tradycja wydobycia gazu ziemnego w Polsce Piotr Kosowski..........................................83
9. Gaz konwencjonalny i niekonwencjonalny – krótka charakterystyka podobieństw i różnic Piotr Kosowski ...............................................................................................................................................87
10. Obszary ryzyka mogące warunkować znaczenie sektora gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na wartości realne w gospodarce Piotr Kosowski......................................................................................91
11. Obecny system opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego Anna Łaszczuk, Marcin Matyka – DLA Piper Wiater sp.k............................95
12. Analiza potencjalnych korzyści z wydobycia gazu niekonwencjonalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń regionów, w których działają kopalnie gazu konwencjonalnego Łukasz Pokrywka .......................................................................... 101
13. Wpływ sektora wydobywczego gazu ziemnego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w percepcji społeczności lokalnych Rafał Garpiel .................................................................................. 123
Autorzy............................................................................................................................................... 135

 O autorze

Izabela Albrycht (red.)

Izabela Albrycht (red.)

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: