Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza
39.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Odpowiedzialność karna lekarza

Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej
wydawnictwo: Self-Publishing
kupując teraz e-book (PDF) zamiast 39.00 pln łącznie zapłacisz 33.54 pln

 Opis

 

 

Poradnik stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień medyczno-prawnych dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej lekarza oraz osób zajmujących się przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników, lekarzy, pielęgniarek, kosmetologów jak również wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami odpowiedzialności karnej lekarzy w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych.
Spis treści
Wstęp 7
Istota, definicja i typy czynności medycznych w aspekcie prawa polskiego  8
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  8
Zabieg leczniczy według kodeksu karnego  9
Czynności medyczne  9
Czynności terapeutyczne i pozaterapeutyczne  9
Istota wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty  10
Zabiegi operacyjne  11
Formy czynności leczniczych  11
Informacja o stanie zdrowia 12
Zaświadczenia lekarskie 13
Stwierdzenie zgonu  13
Negatywny wynik czynności medycznej  15
Uzasadnienie dopuszczalności czynności medycznych  15
Kwestia bezprawności czynności lekarskich o charakterze pozamedycznym  16
Regulacje prawne zagadnień związanych z czynnościami leczniczymi  17
Przesłanki legalności czynności leczniczych 18
Aspekty prawne zgody pacjenta
Dopuszczalność przekroczenia przez lekarza granic udzielonej zgody  20
Wymogi formalne i treść zgody pacjenta  21
Prawo pacjenta do informacji w aspekcie zgody na wykonanie czynności medycznych  23
Sytuacje wyjątkowe  24
Aspekty prawne zgody pacjenta – rozwinięcie  24
Zakres przedmiotowy zgody pacjenta na wykonanie czynności medycznych  25
Odpowiedzialność karna za zabieg leczniczy bez zgody pacjenta  26
Problematyka celu leczenia w aspekcie legalności czynności medycznych ............................................................. 27
Podmioty legitymowane do dokonywania czynności leczniczych .............................................................................. 27
Zasady wiedzy i sztuki lekarskiej a legalność czynności leczniczych .......................................................................... 28
Skutki braku wymaganych uprawnień do dokonywania czynności medycznych ................................................... 30
Przestrzeganie zasad ostrożności i wiedzy przy wykonywaniu czynności medycznych .......................................... 31
Odpowiedzialność karna lekarza w aspekcie czynności o charakterze pozamedycznym ..................................... 32
Problematyka karna odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy medycznej ...................................................... 33
Szczególny charakter odpowiedzialności lekarza .......................................................................................................... 35
Narażenie na utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu ................................................................................................... 35
Typy narażenia na niebezpieczeństwo ............................................................................................................................. 36
Negatywne skutki powstałe w wyniku narażenia na niebezpieczeństwo .................................................................. 37
Przesłanki odpowiedzialności lekarza w aspekcie nieumyślności .............................................................................. 38
Odpowiedzialność lekarza, będącego świadkiem niebezpieczeństwa ...................................................................... 39
Istota pomocy osobie zagrożonej ..................................................................................................................................... 39
Zasady wykonywania zawodu lekarza .............................................................................................................................. 39
Sytuacje, w których lekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy medycznej ....................................................... 40
Odmowa dokonania czynności medycznych ................................................................................................................. 41
Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za niepowodzenie w leczeniu ........................................................... 41
Przesłanki naruszenia zasady ostrożności ........................................................................................................................ 42
Zależność pomiędzy zasadami ostrożności a bezprawnością czynności medycznych .............................................. 43
Kryteria oceny naruszenia zasad ostrożności ................................................................................................................. 43
Zasady ustalania związku pomiędzy czynem naruszającym ......................................................................................... 44
Warunki przypisywalności skutku w aspekcie pracy lekarza ....................................................................................... 45
Kwestia winy w zakresie odpowiedzialności lekarza i specyfika aspektu nieumyślności ....................................... 46
Pojęcie błędu w sztuce medycznej i odpowiedzialność lekarza w tym zakresie ..................................................... 46
Czy każdy błąd w sztuce lekarskiej obciąża lekarza? .................................................................................................... 47
Typy błędów lege artis w zależności od etapu postępowania leczniczego ................................................................ 48
Błąd diagnostyczny a błąd w rozpoznaniu ....................................................................................................................... 48
Przyczyny mylnej diagnozy w aspekcie błędu ................................................................................................................ 49
Rodzaje błędu diagnostycznego z uwagi na mylną diagnozę ....................................................................................... 50
Błąd terapeutyczny .............................................................................................................................................................. 50
Błąd techniczny .................................................................................................................................................................... 52
Zakres odpowiedzialności karnej lekarza za błąd medyczny ....................................................................................... 52
Błąd lekarski jako wynik działań sprzecznych z wiedzą i praktyką medyczną ......................................................... 53
Prawnokarne aspekty przypisania skutku ....................................................................................................................... 53
Co jest niezbędne do ustalenia winy? .............................................................................................................................. 55
Problematyka winy w błędzie diagnozy ........................................................................................................................... 55
Praktyczne aspekty sądowe związane z błędem medycznym ...................................................................................... 56
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty .................................................................... 58
(tekst jednolity)
Poradnik stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień medyczno-prawnych dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej lekarza oraz osób zajmujących się przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników, lekarzy, pielęgniarek, kosmetologów jak również wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami odpowiedzialności karnej lekarzy w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych.
Spis treści
Wstęp 7
Istota, definicja i typy czynności medycznych w aspekcie prawa polskiego  8
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  8
Zabieg leczniczy według kodeksu karnego  9
Czynności medyczne  9
Czynności terapeutyczne i pozaterapeutyczne  9
Istota wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty  10
Zabiegi operacyjne  11
Formy czynności leczniczych  11
Informacja o stanie zdrowia 12
Zaświadczenia lekarskie 13
Stwierdzenie zgonu  13
Negatywny wynik czynności medycznej  15
Uzasadnienie dopuszczalności czynności medycznych  15
Kwestia bezprawności czynności lekarskich o charakterze pozamedycznym  16
Regulacje prawne zagadnień związanych z czynnościami leczniczymi  17
Przesłanki legalności czynności leczniczych 18
Aspekty prawne zgody pacjenta
Dopuszczalność przekroczenia przez lekarza granic udzielonej zgody  20
Wymogi formalne i treść zgody pacjenta  21
Prawo pacjenta do informacji w aspekcie zgody na wykonanie czynności medycznych  23
Sytuacje wyjątkowe  24
Aspekty prawne zgody pacjenta – rozwinięcie  24
Zakres przedmiotowy zgody pacjenta na wykonanie czynności medycznych  25
Odpowiedzialność karna za zabieg leczniczy bez zgody pacjenta  26
Problematyka celu leczenia w aspekcie legalności czynności medycznych  27
Podmioty legitymowane do dokonywania czynności leczniczych  27
Zasady wiedzy i sztuki lekarskiej a legalność czynności leczniczych  28
Skutki braku wymaganych uprawnień do dokonywania czynności medycznych 30
Przestrzeganie zasad ostrożności i wiedzy przy wykonywaniu czynności medycznych 31
Odpowiedzialność karna lekarza w aspekcie czynności o charakterze pozamedycznym  32
Problematyka karna odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy medycznej 33
Szczególny charakter odpowiedzialności lekarza35
Narażenie na utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu 35
Typy narażenia na niebezpieczeństwo 36
Negatywne skutki powstałe w wyniku narażenia na niebezpieczeństwo 37
Przesłanki odpowiedzialności lekarza w aspekcie nieumyślności 38
Odpowiedzialność lekarza, będącego świadkiem niebezpieczeństwa 39
Istota pomocy osobie zagrożonej 39
Zasady wykonywania zawodu lekarza 39
Sytuacje, w których lekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy medycznej 40
Odmowa dokonania czynności medycznych 41
Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za niepowodzenie w leczeniu  41
Przesłanki naruszenia zasady ostrożności  42
Zależność pomiędzy zasadami ostrożności a bezprawnością czynności medycznych 43
Kryteria oceny naruszenia zasad ostrożności  43
Zasady ustalania związku pomiędzy czynem naruszającym 44
Warunki przypisywalności skutku w aspekcie pracy lekarza 45
Kwestia winy w zakresie odpowiedzialności lekarza i specyfika aspektu nieumyślności 46
Pojęcie błędu w sztuce medycznej i odpowiedzialność lekarza w tym zakresie 46
Czy każdy błąd w sztuce lekarskiej obciąża lekarza?47
Typy błędów lege artis w zależności od etapu postępowania leczniczego  48
Błąd diagnostyczny a błąd w rozpoznaniu  48
Przyczyny mylnej diagnozy w aspekcie błędu 49
Rodzaje błędu diagnostycznego z uwagi na mylną diagnozę  50
Błąd terapeutyczny50
Błąd techniczny 52
Zakres odpowiedzialności karnej lekarza za błąd medyczny 52
Błąd lekarski jako wynik działań sprzecznych z wiedzą i praktyką medyczną 53
Prawnokarne aspekty przypisania skutku 53
Co jest niezbędne do ustalenia winy?55
Problematyka winy w błędzie diagnozy 55
Praktyczne aspekty sądowe związane z błędem medycznym  56
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty . 58
(tekst jednolity)

 

 O autorze

Sławomir Turkowski

Sławomir Turkowski

prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie Prawa spółek handlowych, Prawa zamówień publicznych i Prawa energetycznego, doradca w przedsiębiorstwach branży energetycznej, ekspert rynku energetycznego. Teoretyk wojskowości, instruktor wojskowy, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w ToruCzytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.