Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Idea Polski w Myśli konserwatywnej

Idea Polski w Myśli konserwatywnej
24.90 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Idea Polski w Myśli konserwatywnej

wydawnictwo: Self-Publishing
kupując teraz e-book (PDF) zamiast 24.90 pln łącznie zapłacisz 23.16 pln

 Opis

 

 

Bogato ilustrowana średniowiecznymi drzeworytami i obrazami, także muzycznie, spisana na pergaminie, pierwsza po „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego, kompleksowa analiza sytuacji Państwa Polskiego oraz dróg do Jego przemian i wznowienia zaniechanej misji cywilizacyjnej. Unia europejska upada, a wraz z nią, rozsiadły na ziemiach nadanych przez Józefa Stalina w Jałcie i Poczdamie, system przywiślański i jego anty-Etyczne państwo prawa. Nadchodzi czas powrotu do Normalności, a w tym kształtowania Prawa, regulującego działania Organizmu państwowego w kierunku odzyskania utraconej pozycji Rzeczypospolitej, jako Ośrodka emanującego Wolnością, Porządkiem prawnym, Kulturą i Tolerancją, na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w ten właśnie sposób tworząc Enklawę cywilizacyjną, dla upadającej pod presją marksizmu kulturowego, Cywilizacji Zachodu.
Autor niniejszej książki stawia sobie za cel odzyskanie Rzeczypospolitej dla Cywilizacji Łacińskiej, przedstawiając zasady formułowania Prawa według zasad Jej etyki, poszukując najsampierw legalnego Fundamentu, na którym oprzeć można Nowoczesne Państwo, na miarę XXI wieku.
To nie książka science-fiction. To naprawdę może się wydarzyć!
* * *
Recenzja książki autorstwa Zenona Dziedzic:
„Autor stworzył oprawę graficzną i edytorską dzieła, a duża wartość artystyczna, zaproponowanej formy, podkreśliła walory omawianej książki. Jest to praca świadcząca o ogromnej wiedzy historycznej autora. Nadto odnosi się wrażenie, iż piszącego charakteryzuje benedyktyńska cierpliwości i dyscyplina naukowa. Wszystko ujęte jest w karbach logiki myśli konserwatywnej stąd autor unika konfabulacji. Wnioski wynikają z takiej, a nie innej analizy zjawisk, które teraz nazwano III Rzeczpospolitą Polską.
Wychodząc z podstawowych założeń Cywilizacji Łacińskiej jak: Osoba Ludzka, Akt Wolnej Woli, Hierarchia, Rodzina, Naród, Państwo, wreszcie Legitymizm Etyczny autor dochodzi do smutnego wniosku, iż Ojczyzna nasza przestała istnieć wraz z III Rozbiorem Polski w 1795 roku. Dzisiaj można mówić o „Kraju Przywiślańskim”, których gubernatorzy skrupulatnie wymazują Polskę z map suwerennych i niezawisłych państw. Jest to darmowa armia żołnierzy, rezerwuar finansowy Komisarzy Unii Europejskiej, tania i niewolnicza siła robocza młodych ludzi na Zachodzie Europy. Tym lepszy gubernator, im bardziej okrada owy „Kraj Przywiślański”. Naiwni, którzy uwierzyli propagandzie „okrągłostołowej”. Naiwni, którzy myślą papką mediów reżimowych, naiwni, którzy dali się omamić kolorowymi towarami tresury delectabilnej. Autor stwierdza, że podstawowe prawa Cywilizacji Łacińskiej dzisiaj, teraz nad Wisłą, zostały zniszczone. Trzeba więc odbudowy, a wzorców należy szukać tam, gdzie cieszyliśmy się wolnością Człowieka i Państwa. Tutaj Marek Stefan Szmidt odkrywa uroki Konstytucji 3 Maja jako ostatniego zbioru praw ustrojowych, które stanowiły i praktycznie stanowią o Rzeczypospolitej Polskiej.
Konstrukcję tematyczną książki stanowi rozróżnienie Dobra w ujęciu św. Tomasza z Akwinu . Autor proponuje nam analizę wydarzeń historii Polski w perspektywie dobra godziwego (bonum honestum), dobra użytecznego (bonum utile) i dobra przyjemnego (bonum delektabile). Myśl konserwatywna wskazuje na dobro godziwe jako wartości najpełniej rozwijającej Osobę Ludzką. Państwo bowiem jest dla człowieka, dla jego dobra i to właśnie w ujęciu dobra godziwego. Wszelkie odstępstwa od tej zasady kłamią i oszukują, a wcześniej, czy później prowadzą do wynaturzeń. Trzeba jednocześnie zrozumieć pojęcie samoograniczenia własnej Wolności dla Dobra Wspólnego. Wybory pomiędzy dobrami są bowiem Aktami Wolnej Woli Człowieka. Bywają jednak sytuacje, gdzie świadomie ograniczamy tę wolność wyboru, gdyż wymaga tego Dobro Wyższej Rangi. Oczywiście, ta rezygnacja nie może być ślepa lub narzucana przez państwo, bowiem ustrój taki świadczy o totalitaryzmie rządzących i nie ma to nic wspólnego z myślą konserwatywną.
Stąd oczywista wydaje się krytyczna analiza dziejów Polski po 1795 roku. W niewoli bowiem nie ma miejsca na myśl konserwatywną, niszczona jest Cywilizacja Łacińska i poddawana tresurze Cywilizacji Bizantyńskiej (Prusy, Niemcy) oraz Turańskiej (Rosja). Polska rozwijała się jedynie w Cywilizacji Łacińskiej. Stanowiliśmy wtedy zaczyn cywilizacji osobowej w środkowej i wschodniej części Europy. Do tej misji możemy wrócić, gdy odzyskamy wolność i niepodległość. To jest konkluzja książki – wolność daje nam Cywilizacja Łacińska wyrosła na kanwie Ewangelii i Myśli konserwatywnej.
Proponowana publikacja jest świetną przygodą intelektualną i swoistym traktatem politycznym pokazującym sposoby odzyskania Polski jako Ojczyzny znaczenia i pozytywnego przykładu.
Autor Marek Stefan Szmidt ps. Stefan Detko od 1981 roku był współredaktorem wydawanego w Wiedniu tygodnika „Polskie Wiadomości”, od 1982 naczelnym redaktorem „Tygodnika Solidarność” wydawanego w Wiedniu przekształconego w 1983 roku w „Tygodnik Solidarność Walcząca”. Przedstawiciel na Europę Zachodnią Polskiej Partii Niepodległościowej Romualda Szeremietiewa. Poszukiwany przez UB Listem Gończym. Autor portalu NOW @on-line oraz blogu Stefan Detko.”
Spis treści
Rekonstrukcja graficzna Ryngrafu
Motto
Regalia Królestwa Polskiego
Invocatio
Część Pierwsza: Osadzenie w rzeczywistości:
1. Granice Państwa, starcie Cywilizacji
2. Polacy
3. Elity przywódcze
4. Nowoczesne państwo
5. Ochrona poprzez traktaty międzynarodowe i
uczestnictwo w NATO
6. Zasada demokratyczna
Część Druga: Podstawy konserwatyzmu etycznego:
7. Osoba Ludzka
8. Wolność
9. Hierarchiczność
10. Legitymizm i Legalizm etyczny
11. Konserwatyzm etyczny
Część Trzecia: Zasady funkcjonowania państwa
12. Zakres oddziaływania
13. Władza Ustawodawcza
14. Władza wykonawcza
15. Władza Sądownicza
16. Finansowanie Władzy publicznej
17. Finansowanie Władzy ustawodawczej i sądowniczej
18. Finansowanie Władzy wykonawczej
19. Krótkie podsumowanie dotychczasowych
stwierdzeń
20. Źródła Prawa w Cywilizacji Łacińskiej
Część Czwarta: Kształtowanie Prawa wyłonionego
z perspektywy Rodziny
21. Etyka wyłaniania Prawa
22. Małżeństwo
23. Utrzymanie Rodziny
24. Macierzyństwo
25. Ubezpieczenia
26. Edukacja
Bezpieczeństwo
27. Organizacja sił porządku
28. Bezpieczeństwo finansowe
29. Bezpieczeństwo od grabieży przez państwo
30. Bezpieczeństwo od deprawacji i znieważenia
31. Bezpieczeństwo poprzez Karę śmierci
32. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Broni
33. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Używek
34. Bezpieczeństwo zdrowia
35. Bezpieczeństwo energetyczne
36. Bezpieczeństwo i trwałość granic oraz układy
międzynarodowe
Część Piąta:Myśl konserwatywna w odniesieniu
do innych Nurtów polityczno – filozoficznych
37. OMP
38. KZ-M
39. JKM
40. Narodowa-Demokracja
41. Pozostałe Nurty i partie
In Memento
Posłowie
Index Grafik
Index Ilustracji Muzycznych
Wydawnictwa z serii: Ex Libris Konfederacji Spiskiej
Bogato ilustrowana średniowiecznymi drzeworytami i obrazami, także muzycznie, spisana na pergaminie, pierwsza po „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego, kompleksowa analiza sytuacji Państwa Polskiego oraz dróg do Jego przemian i wznowienia zaniechanej misji cywilizacyjnej. Unia europejska upada, a wraz z nią, rozsiadły na ziemiach nadanych przez Józefa Stalina w Jałcie i Poczdamie, system przywiślański i jego anty-Etyczne państwo prawa. Nadchodzi czas powrotu do Normalności, a w tym kształtowania Prawa, regulującego działania Organizmu państwowego w kierunku odzyskania utraconej pozycji Rzeczypospolitej, jako Ośrodka emanującego Wolnością, Porządkiem prawnym, Kulturą i Tolerancją, na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w ten właśnie sposób tworząc Enklawę cywilizacyjną, dla upadającej pod presją marksizmu kulturowego, Cywilizacji Zachodu.
Autor niniejszej książki stawia sobie za cel odzyskanie Rzeczypospolitej dla Cywilizacji Łacińskiej, przedstawiając zasady formułowania Prawa według zasad Jej etyki, poszukując najsampierw legalnego Fundamentu, na którym oprzeć można Nowoczesne Państwo, na miarę XXI wieku.
To nie książka science-fiction. To naprawdę może się wydarzyć!
* * *
Recenzja książki autorstwa Zenona Dziedzic:
„Autor stworzył oprawę graficzną i edytorską dzieła, a duża wartość artystyczna, zaproponowanej formy, podkreśliła walory omawianej książki. Jest to praca świadcząca o ogromnej wiedzy historycznej autora. Nadto odnosi się wrażenie, iż piszącego charakteryzuje benedyktyńska cierpliwości i dyscyplina naukowa. Wszystko ujęte jest w karbach logiki myśli konserwatywnej stąd autor unika konfabulacji. Wnioski wynikają z takiej, a nie innej analizy zjawisk, które teraz nazwano III Rzeczpospolitą Polską.
Wychodząc z podstawowych założeń Cywilizacji Łacińskiej jak: Osoba Ludzka, Akt Wolnej Woli, Hierarchia, Rodzina, Naród, Państwo, wreszcie Legitymizm Etyczny autor dochodzi do smutnego wniosku, iż Ojczyzna nasza przestała istnieć wraz z III Rozbiorem Polski w 1795 roku. Dzisiaj można mówić o „Kraju Przywiślańskim”, których gubernatorzy skrupulatnie wymazują Polskę z map suwerennych i niezawisłych państw. Jest to darmowa armia żołnierzy, rezerwuar finansowy Komisarzy Unii Europejskiej, tania i niewolnicza siła robocza młodych ludzi na Zachodzie Europy. Tym lepszy gubernator, im bardziej okrada owy „Kraj Przywiślański”. Naiwni, którzy uwierzyli propagandzie „okrągłostołowej”. Naiwni, którzy myślą papką mediów reżimowych, naiwni, którzy dali się omamić kolorowymi towarami tresury delectabilnej. Autor stwierdza, że podstawowe prawa Cywilizacji Łacińskiej dzisiaj, teraz nad Wisłą, zostały zniszczone. Trzeba więc odbudowy, a wzorców należy szukać tam, gdzie cieszyliśmy się wolnością Człowieka i Państwa. Tutaj Marek Stefan Szmidt odkrywa uroki Konstytucji 3 Maja jako ostatniego zbioru praw ustrojowych, które stanowiły i praktycznie stanowią o Rzeczypospolitej Polskiej.
Konstrukcję tematyczną książki stanowi rozróżnienie Dobra w ujęciu św. Tomasza z Akwinu . Autor proponuje nam analizę wydarzeń historii Polski w perspektywie dobra godziwego (bonum honestum), dobra użytecznego (bonum utile) i dobra przyjemnego (bonum delektabile). Myśl konserwatywna wskazuje na dobro godziwe jako wartości najpełniej rozwijającej Osobę Ludzką. Państwo bowiem jest dla człowieka, dla jego dobra i to właśnie w ujęciu dobra godziwego. Wszelkie odstępstwa od tej zasady kłamią i oszukują, a wcześniej, czy później prowadzą do wynaturzeń. Trzeba jednocześnie zrozumieć pojęcie samoograniczenia własnej Wolności dla Dobra Wspólnego. Wybory pomiędzy dobrami są bowiem Aktami Wolnej Woli Człowieka. Bywają jednak sytuacje, gdzie świadomie ograniczamy tę wolność wyboru, gdyż wymaga tego Dobro Wyższej Rangi. Oczywiście, ta rezygnacja nie może być ślepa lub narzucana przez państwo, bowiem ustrój taki świadczy o totalitaryzmie rządzących i nie ma to nic wspólnego z myślą konserwatywną.
Stąd oczywista wydaje się krytyczna analiza dziejów Polski po 1795 roku. W niewoli bowiem nie ma miejsca na myśl konserwatywną, niszczona jest Cywilizacja Łacińska i poddawana tresurze Cywilizacji Bizantyńskiej (Prusy, Niemcy) oraz Turańskiej (Rosja). Polska rozwijała się jedynie w Cywilizacji Łacińskiej. Stanowiliśmy wtedy zaczyn cywilizacji osobowej w środkowej i wschodniej części Europy. Do tej misji możemy wrócić, gdy odzyskamy wolność i niepodległość. To jest konkluzja książki – wolność daje nam Cywilizacja Łacińska wyrosła na kanwie Ewangelii i Myśli konserwatywnej.
Proponowana publikacja jest świetną przygodą intelektualną i swoistym traktatem politycznym pokazującym sposoby odzyskania Polski jako Ojczyzny znaczenia i pozytywnego przykładu.
Autor Marek Stefan Szmidt ps. Stefan Detko od 1981 roku był współredaktorem wydawanego w Wiedniu tygodnika „Polskie Wiadomości”, od 1982 naczelnym redaktorem „Tygodnika Solidarność” wydawanego w Wiedniu przekształconego w 1983 roku w „Tygodnik Solidarność Walcząca”. Przedstawiciel na Europę Zachodnią Polskiej Partii Niepodległościowej Romualda Szeremietiewa. Poszukiwany przez UB Listem Gończym. Autor portalu NOW @on-line oraz blogu Stefan Detko.”
Spis treści
Rekonstrukcja graficzna Ryngrafu
Motto
Regalia Królestwa Polskiego
Invocatio
Część Pierwsza: Osadzenie w rzeczywistości:
1. Granice Państwa, starcie Cywilizacji
2. Polacy
3. Elity przywódcze
4. Nowoczesne państwo
5. Ochrona poprzez traktaty międzynarodowe i
uczestnictwo w NATO
6. Zasada demokratyczna
Część Druga: Podstawy konserwatyzmu etycznego:
7. Osoba Ludzka
8. Wolność
9. Hierarchiczność
10. Legitymizm i Legalizm etyczny
11. Konserwatyzm etyczny
Część Trzecia: Zasady funkcjonowania państwa
12. Zakres oddziaływania
13. Władza Ustawodawcza
14. Władza wykonawcza
15. Władza Sądownicza
16. Finansowanie Władzy publicznej
17. Finansowanie Władzy ustawodawczej i sądowniczej
18. Finansowanie Władzy wykonawczej
19. Krótkie podsumowanie dotychczasowych
stwierdzeń
20. Źródła Prawa w Cywilizacji Łacińskiej
Część Czwarta: Kształtowanie Prawa wyłonionego
z perspektywy Rodziny
21. Etyka wyłaniania Prawa
22. Małżeństwo
23. Utrzymanie Rodziny
24. Macierzyństwo
25. Ubezpieczenia
26. Edukacja
Bezpieczeństwo
27. Organizacja sił porządku
28. Bezpieczeństwo finansowe
29. Bezpieczeństwo od grabieży przez państwo
30. Bezpieczeństwo od deprawacji i znieważenia
31. Bezpieczeństwo poprzez Karę śmierci
32. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Broni
33. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Używek
34. Bezpieczeństwo zdrowia
35. Bezpieczeństwo energetyczne
36. Bezpieczeństwo i trwałość granic oraz układy
międzynarodowe
Część Piąta:Myśl konserwatywna w odniesieniu
do innych Nurtów polityczno – filozoficznych
37. OMP
38. KZ-M
39. JKM
40. Narodowa-Demokracja
41. Pozostałe Nurty i partie
In Memento
Posłowie
Index Grafik
Index Ilustracji Muzycznych
Wydawnictwa z serii: Ex Libris Konfederacji Spiskiej

 

 O autorze

Marek Stefan Szmidt

Marek Stefan Szmidt

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.