Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Bliski Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia i Europa

Bliski Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia i Europa
160.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Bliski Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia i Europa

Handel międzynarodowy. Analizy. Wydanie drugie
wydawnictwo: Self-Publishing
kupując teraz e-book (PDF) zamiast 160.00 pln łącznie zapłacisz 155.20 pln

 Opis

 

 

Globalizacja procesów biznesowych doprowadziła do sytuacji,w której możliwe stało się podjęcie współpracy w każdym zakątku świata. Nie ma barier, które kiedyś ograniczały podejmowanie tego typu działań. Samoloty, szybka kolej, sieci komórkowe i satelitarne oraz Internet przełamały ograniczenia i umożliwiły współpracę na niespotykaną dotąd skalę. Nie ma dziś na świecie firmy, która nie sprzedawałaby swoich produktów w innych państwach, na innych kontynentach lub też nie pozyskiwała innowacyjnych, niedostępnych na krajowym rynku produktów, aby móc osiągnąć przewagę nad lokalną konkurencją.
Nie jest możliwe podjęcie efektywnej współpracy na rynkach międzynarodowych bez szczegółowego poznania „klimatu” biznesowego panującego w tych państwach. W tym celu przygotowywane są analizy biznesowe, których głównym celem jest ukazanie złożoności procesów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. Opracowywane są szczegółowe analizy społeczno – kulturowych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych uwarunkowań prowadzenia współpracy w wybranym kraju, regionie i jednostce samorządu terytorialnego. Opracowywane są również dokładne profile firm, z którymi podejmowana jest współpraca, obejmująca ich wiarygodność finansową, profile psychologiczne uczestników negocjacji oraz historię, warunki pracy i perspektywy rozwoju.
Dane te mają olbrzymie znaczenie dla powodzenia biznesu. Poznając społeczno – kulturowe uwarunkowania prowadzenia biznesu nie popełnimy błędów podczas negocjacji na obcym terytorium oraz prowadzenia rekrutacji pracowników.
Zwracając uwagę na czynnik polityczny możemy ustrzec się przed podjęciem ryzykownej współpracy z firmami z kraju niestabilnego politycznie, rozchwianego kryzysami (militarnymi, finansowymi)oraz nieprzewidywalnego pod względem społecznym (możliwość organizacji strajków i protestów lokalnych i ogólnonarodowych).
Znajomość ekonomii i przepisów prawa obowiązujących w wybranym kraju ułatwia i przyśpiesza ekspansję przedsiębiorstwu oraz zwraca uwagę na panujące w systemie nieścisłości i zagrożenia.
Z kolei analizy finansowe umożliwią zaznajomienie z kosztami wprowadzenia produktu na zagraniczny rynek oraz potencjalnymi wynikami.
Opracowanie profili psychologicznych, zaznajomienie się z warunkami i kulturą pracy oraz perspektywami rozwoju i wiarygodnością partnera umożliwią nam podjęcie decyzji o tym, czy warto podejmować współpracę z takim przedsiębiorstwem, w jaki sposób dostosować nasze taktyki negocjacyjne, tak aby osiągnąć sukces oraz na jakich warunkach zatrudniać pracowników z takiego państwa.
Publikacja ta ma na celu udzielenie odpowiedzi na wybrane pytania Czytelnikom zainteresowanym podjęciem współpracy z przedsiębiorstwami z Izraela, państw arabskich Bliskiego Wschodu, Azji Południowo – Wschodniej (Malezja) oraz Europy (Polska, Wielka Brytania). Mam nadzieję, że stanie się źródłem sukcesów biznesowych polskich przedsiębiorstw.
Spis treści
1. Kryzysy w izraelskiej gospodarce – zapobieganie, wykrywanie, reagowanie 11
2. Zarys przemian gospodarczych w Izraelu – droga do innowacyjnej gospodarki 13
3. Przemiany gospodarcze w Izraelu w latach 1948 – 2000 18
4. Przemiany gospodarcze w Izraelu w latach 2001-2007 27
5. Gospodarka Izraela – charakterystyka wybranych wskaźników ekonomicznych z lat 2008- 2012 42
6. Amerykańsko - izraelska współpraca gospodarcza 50
7. Główne sektory gospodarki izraelskiej 57
8. Eksport i import izraelski w wybranych sektorach 61
9. Tworzenie budżetu państwa w warunkach kryzysu – przypadek izraelski 66
10. Zarys funkcjonowania systemu finansowego w Izraelu 68
11. System podatkowy w Izraelu (zarys) 70
12. Zakładanie działalności gospodarczej w Izraelu (zarys) 74
13. Dostęp do rynku izraelskiego (zarys) 75
14. Izrael a wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe 77
15. Prawne uwarunkowania polsko – izraelskiej współpracy handlowej: umowy dwustronne o współpracy gospodarczej polsko – izraelskiej 80
16. Geneza polsko - izraelskiej współpracy gospodarczej 81
17. Polsko - izraelska współpraca gospodarcza w latach 1990 - 1998: uwarunkowania, sektory, inwestycje 83
18. Izraelsko – polska współpraca gospodarcza w latach 2008 – 2012: uwarunkowania, sektory, inwestycje 92
19. Współpraca gospodarcza pomiędzy Unią Europejską(na przykładzie Polski) a Izraelem w latach 2000 – 2008 102
20. Zarys polsko – izraelskiej współpracy na poziomie lokalnym 111
21. System zamówień publicznych w Izraelu 112
22. Uwarunkowania ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w Izraelu 113
23. Innowacyjność izraelskiej gospodarki na przykładzie firm branży IT oraz militarnej 114
24. Żydzi aszkenazyjscy w izraelskim biznesie 126
25. Żydzi sefardyjscy w izraelskim biznesie134
26. Żydzi ortodoksyjni w biznesie izraelskim 137
27. Felasze w biznesie izraelskim142
28. Arabowie w biznesie izraelskim 145
29. Druzowie w biznesie izraelskim 149
30. Kibuce i moszawy w izraelskiej gospodarce – znaczenie, perspektywy rozwoju, sukcesja, możliwości współpracy151
31. Education in Israel – youth and students organizations 163
32. Kryzys Bliskowschodni a współpraca polityczno – gospodarcza Izraela z państwami wschodnioeuropejskimi (przykład Rosji) 191
33. Wpływ izraelsko – rosyjskiej współpracy polityczno - gospodarczej na stosunki rosyjsko – amerykańskie 202
34. Żydowscy emigranci z Rosji w izraelskim życiu politycznym, społecznym i gospodarczym 205
35. Rola konfliktu izraelsko – arabskiego w funkcjonowaniu izraelskich przedsiębiorstw (przykład firm sektora farmaceutycznego 213
36. Izraelscy menedżerowie sukcesu – Najbardziej wpływowi izraelscy biznesmeni w sektorze farmaceutycznym 223
37. Izraelska branża kosmetyczna – perspektywy współpracy, najważniejsze trendy, wybrane marki i producenci oraz kanały dystrybucji 225
38. Proinnowacyjne działania izraelskich przedsiębiorstw farmaceutycznych w Izraelu i na świecie – wybrane przykłady 232
39. Największe firmy farmaceutyczne w Izraelu i zakres ich działalności 245
40. Rynek kosmetyków, odżywek i suplementów diety w Izraelu – największe przedsiębiorstwa 249
41. Rynek suplementów diety, odżywek i kosmetyków w Izraelu – producenci, najważniejsze marki oraz możliwości współpracy 262
42. Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie - największe przedsiębiorstwa, sektory, specjalizacje, możliwości współpracy 277
43. Rynek sprzętu medycznego w Malezji – najważniejsze produkty i producenci 326
44. Sektor farmaceutyczny w Wielkiej Brytanii – najważniejsze marki, producenci i trendy 335
45. Polski rynek leków i suplementów diety na choroby zatok 347
46. System opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce 366
47. Niepubliczne oddziały opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce 379
48. Rynek wybranych produktów opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce – producenci, dystrybutorzy, produkty (Polska) . Cz. I. Fototerapia 385
49. Rynek wybranych produktów opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce – producenci, dystrybutorzy, produkty (Polska). Cz. II. Respiracja 389
50. Rynek wybranych produktów opieki perinentalnej i neonatologicznej na Świecie – producenci, dystrybutorzy, produkty (Świat). Cz. III. Respiracja 393
51. Sektor napojów alkoholowych województwie łódzkim– marki, producenci, perspektywy rozwoju oraz możliwości współpracy 406
52. Mapy 498
Globalizacja procesów biznesowych doprowadziła do sytuacji,w której możliwe stało się podjęcie współpracy w każdym zakątku świata. Nie ma barier, które kiedyś ograniczały podejmowanie tego typu działań. Samoloty, szybka kolej, sieci komórkowe i satelitarne oraz Internet przełamały ograniczenia i umożliwiły współpracę na niespotykaną dotąd skalę. Nie ma dziś na świecie firmy, która nie sprzedawałaby swoich produktów w innych państwach, na innych kontynentach lub też nie pozyskiwała innowacyjnych, niedostępnych na krajowym rynku produktów, aby móc osiągnąć przewagę nad lokalną konkurencją.
Nie jest możliwe podjęcie efektywnej współpracy na rynkach międzynarodowych bez szczegółowego poznania „klimatu” biznesowego panującego w tych państwach. W tym celu przygotowywane są analizy biznesowe, których głównym celem jest ukazanie złożoności procesów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. Opracowywane są szczegółowe analizy społeczno – kulturowych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych uwarunkowań prowadzenia współpracy w wybranym kraju, regionie i jednostce samorządu terytorialnego. Opracowywane są również dokładne profile firm, z którymi podejmowana jest współpraca, obejmująca ich wiarygodność finansową, profile psychologiczne uczestników negocjacji oraz historię, warunki pracy i perspektywy rozwoju.
Dane te mają olbrzymie znaczenie dla powodzenia biznesu. Poznając społeczno – kulturowe uwarunkowania prowadzenia biznesu nie popełnimy błędów podczas negocjacji na obcym terytorium oraz prowadzenia rekrutacji pracowników.
Zwracając uwagę na czynnik polityczny możemy ustrzec się przed podjęciem ryzykownej współpracy z firmami z kraju niestabilnego politycznie, rozchwianego kryzysami (militarnymi, finansowymi)oraz nieprzewidywalnego pod względem społecznym (możliwość organizacji strajków i protestów lokalnych i ogólnonarodowych).
Znajomość ekonomii i przepisów prawa obowiązujących w wybranym kraju ułatwia i przyśpiesza ekspansję przedsiębiorstwu oraz zwraca uwagę na panujące w systemie nieścisłości i zagrożenia.
Z kolei analizy finansowe umożliwią zaznajomienie z kosztami wprowadzenia produktu na zagraniczny rynek oraz potencjalnymi wynikami.
Opracowanie profili psychologicznych, zaznajomienie się z warunkami i kulturą pracy oraz perspektywami rozwoju i wiarygodnością partnera umożliwią nam podjęcie decyzji o tym, czy warto podejmować współpracę z takim przedsiębiorstwem, w jaki sposób dostosować nasze taktyki negocjacyjne, tak aby osiągnąć sukces oraz na jakich warunkach zatrudniać pracowników z takiego państwa.
Publikacja ta ma na celu udzielenie odpowiedzi na wybrane pytania Czytelnikom zainteresowanym podjęciem współpracy z przedsiębiorstwami z Izraela, państw arabskich Bliskiego Wschodu, Azji Południowo – Wschodniej (Malezja) oraz Europy (Polska, Wielka Brytania). Mam nadzieję, że stanie się źródłem sukcesów biznesowych polskich przedsiębiorstw.
Spis treści
1. Kryzysy w izraelskiej gospodarce – zapobieganie, wykrywanie, reagowanie 11
2. Zarys przemian gospodarczych w Izraelu – droga do innowacyjnej gospodarki 13
3. Przemiany gospodarcze w Izraelu w latach 1948 – 2000 18
4. Przemiany gospodarcze w Izraelu w latach 2001-2007 27
5. Gospodarka Izraela – charakterystyka wybranych wskaźników ekonomicznych z lat 2008- 2012 42
6. Amerykańsko - izraelska współpraca gospodarcza 50
7. Główne sektory gospodarki izraelskiej 57
8. Eksport i import izraelski w wybranych sektorach 61
9. Tworzenie budżetu państwa w warunkach kryzysu – przypadek izraelski 66
10. Zarys funkcjonowania systemu finansowego w Izraelu 68
11. System podatkowy w Izraelu (zarys) 70
12. Zakładanie działalności gospodarczej w Izraelu (zarys) 74
13. Dostęp do rynku izraelskiego (zarys) 75
14. Izrael a wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe 77
15. Prawne uwarunkowania polsko – izraelskiej współpracy handlowej: umowy dwustronne o współpracy gospodarczej polsko – izraelskiej 80
16. Geneza polsko - izraelskiej współpracy gospodarczej 81
17. Polsko - izraelska współpraca gospodarcza w latach 1990 - 1998: uwarunkowania, sektory, inwestycje 83
18. Izraelsko – polska współpraca gospodarcza w latach 2008 – 2012: uwarunkowania, sektory, inwestycje 92
19. Współpraca gospodarcza pomiędzy Unią Europejską(na przykładzie Polski) a Izraelem w latach 2000 – 2008 102
20. Zarys polsko – izraelskiej współpracy na poziomie lokalnym 111
21. System zamówień publicznych w Izraelu 112
22. Uwarunkowania ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w Izraelu 113
23. Innowacyjność izraelskiej gospodarki na przykładzie firm branży IT oraz militarnej 114
24. Żydzi aszkenazyjscy w izraelskim biznesie 126
25. Żydzi sefardyjscy w izraelskim biznesie134
26. Żydzi ortodoksyjni w biznesie izraelskim 137
27. Felasze w biznesie izraelskim142
28. Arabowie w biznesie izraelskim 145
29. Druzowie w biznesie izraelskim 149
30. Kibuce i moszawy w izraelskiej gospodarce – znaczenie, perspektywy rozwoju, sukcesja, możliwości współpracy151
31. Education in Israel – youth and students organizations 163
32. Kryzys Bliskowschodni a współpraca polityczno – gospodarcza Izraela z państwami wschodnioeuropejskimi (przykład Rosji) 191
33. Wpływ izraelsko – rosyjskiej współpracy polityczno - gospodarczej na stosunki rosyjsko – amerykańskie 202
34. Żydowscy emigranci z Rosji w izraelskim życiu politycznym, społecznym i gospodarczym 205
35. Rola konfliktu izraelsko – arabskiego w funkcjonowaniu izraelskich przedsiębiorstw (przykład firm sektora farmaceutycznego 213
36. Izraelscy menedżerowie sukcesu – Najbardziej wpływowi izraelscy biznesmeni w sektorze farmaceutycznym 223
37. Izraelska branża kosmetyczna – perspektywy współpracy, najważniejsze trendy, wybrane marki i producenci oraz kanały dystrybucji 225
38. Proinnowacyjne działania izraelskich przedsiębiorstw farmaceutycznych w Izraelu i na świecie – wybrane przykłady 232
39. Największe firmy farmaceutyczne w Izraelu i zakres ich działalności 245
40. Rynek kosmetyków, odżywek i suplementów diety w Izraelu – największe przedsiębiorstwa 249
41. Rynek suplementów diety, odżywek i kosmetyków w Izraelu – producenci, najważniejsze marki oraz możliwości współpracy 262
42. Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie - największe przedsiębiorstwa, sektory, specjalizacje, możliwości współpracy 277
43. Rynek sprzętu medycznego w Malezji – najważniejsze produkty i producenci 326
44. Sektor farmaceutyczny w Wielkiej Brytanii – najważniejsze marki, producenci i trendy 335
45. Polski rynek leków i suplementów diety na choroby zatok 347
46. System opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce 366
47. Niepubliczne oddziały opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce 379
48. Rynek wybranych produktów opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce – producenci, dystrybutorzy, produkty (Polska) . Cz. I. Fototerapia 385
49. Rynek wybranych produktów opieki perinentalnej i neonatologicznej w Polsce – producenci, dystrybutorzy, produkty (Polska). Cz. II. Respiracja 389
50. Rynek wybranych produktów opieki perinentalnej i neonatologicznej na Świecie – producenci, dystrybutorzy, produkty (Świat). Cz. III. Respiracja 393
51. Sektor napojów alkoholowych województwie łódzkim– marki, producenci, perspektywy rozwoju oraz możliwości współpracy 406
52. Mapy 498

 

 O autorze

Gniewomir Pieńkowski

Gniewomir Pieńkowski

absolwent studiów humanistycznych (stosunki międzynarodowe, politologia) oraz ekonomicznych (zarządzanie), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktorant na studiach doktoranckich z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Czytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.