A A A

Z historii mediów i dziennikarstwa

Z historii mediów i dziennikarstwa
32.00 pln
42.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Z historii mediów i dziennikarstwa

Studium selektywne
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

 

Historia mediów, historia dziennikarstwa, historia prasy to nadal te dziedziny, które domagają się szerszego zainteresowania badawczego w Polsce. Współczesne, naukowe zainteresowania nad mediami oscylują wokół ich bezustannej transformacji i są to przede wszystkim analizy socjologiczne. W ostatnich latach obserwuje się spadek zainteresowania historią, którą można dostrzec w mediach. Pod pojęciem historii należy rozumieć tu szeroki zbiór problemów, zagadnień i zjawisk, które zostały zamknięte w określonych odcinkach temporalnych w prasie, radiu, telewizji, plakacie, rysunku, czy fotografii. Należą one do historii, ale tej, której kontinuum da się jeszcze odczuć, zauważyć i zaobserwować. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby badania dziennikarstwa – jako zjawiska osobliwego, kształtującego opinię społeczną, tworzącego inną, alternatywną rzeczywistość, która często dominuje w społecznym procesie komunikowania.

 

Książka ma zdecydowanie charakter naukowy. Pod względem strukturalnym i merytorycznym nie budzi wątpliwości. Jest to zbiór uporządkowanych tematycznie artykułów, napisanych w sposób komunikatywny. Atutem książki jest również różnorodność poruszonych w niej problemów. Publikacja dobrze wpisuje się we współczesny nurt badań nad historią mediów.

Z recenzji dr  Anety Niewęgłowskiej

(błąd przy tytule naukowym wynika z winy korekty.)

 

 

Wspólnym mianownikiem tekstów zawartych w książce jest wysoki poziom wiedzy ich autorów. Widać, że każdy z zamieszczonych tu rozdziałów jest wynikiem konkretnych zainteresowań badawczych, o czym świadczy między innymi adekwatna i bogata bibliografia. Autorzy poszczególnych rozdziałów łączą w swych rozważaniach, choć w różnych proporcjach, opis z analizą, co jest jednym z warunków uznania tekstu za opracowanie naukowe.

Z recenzji dra hab. Wiesława Wacławczyka

 

 

Wstęp 7
HISTORIA PRASY
Dominika Gołaszewska
Sytuacja polityczno-społeczna na Mazurach, a czasopiśmiennictwo regionalne do 1939 roku 13
Piotr Lewandowski
Historia „Kuriera Warszawskiego” Brunona Kicińskiego jako przykład rozwoju prasy masowej i pierwszego koncernu medialnego w XIX wieku na ziemiach polskich 35
Tomasz Jacek Lis
Zarys dziejów bośniacko-hercegowińskiej prasy w XIX stuleciu 69
Z DZIEJÓW MEDIÓW WIZUALNYCH
Mateusz Maleszka
Komiks na wojnie – amerykański komiks wojenny podczas II wojny światowej 95
Piotr Lewandowski
Propaganda PRL: na przykładzie plakatu propagandowego 115
Piotr Grochmalski
Społeczna fotografia tygodnika „Wprost” w okresie 1983–1991 jako unikalny zapis społecznej kondycji Polaków po stanie wojennym
OBRAZ ŚWIATA W PRZEKAZIE MEDIALNYM
Anna Krygier
Józef Piłsudski w czasopismach popularnonaukowych o tematyce historycznej
w latach 2013–2014 195
Mateusz Zmudziński
Historia i zawartość „Głosu z Torunia”, dodatku, do tygodnika katolickiego
„Niedziela”. Zarys problemu 231
Justyna Janczak
Stereotypy płciowe w prasie 247
RZECZYWISTOŚĆ DZIENNIKARSKA
Jacek Laskowski
Quo vadis dziennikarstwo śledcze 267
Justyna Janczak
Tajemnica zawodowa dziennikarzy 287
Wstęp 7
HISTORIA PRASY
Dominika Gołaszewska
Sytuacja polityczno-społeczna na Mazurach, a czasopiśmiennictwo regionalne do 1939 roku 13
Piotr Lewandowski
Historia „Kuriera Warszawskiego” Brunona Kicińskiego jako przykład rozwoju prasy masowej i pierwszego koncernu medialnego w XIX wieku na ziemiach polskich 35
Tomasz Jacek Lis
Zarys dziejów bośniacko-hercegowińskiej prasy w XIX stuleciu 69
Z DZIEJÓW MEDIÓW WIZUALNYCH
Mateusz Maleszka
Komiks na wojnie – amerykański komiks wojenny podczas II wojny światowej 95
Piotr Lewandowski
Propaganda PRL: na przykładzie plakatu propagandowego 115
Piotr Grochmalski
Społeczna fotografia tygodnika „Wprost” w okresie 1983–1991 jako unikalny zapis społecznej kondycji Polaków po stanie wojennym
OBRAZ ŚWIATA W PRZEKAZIE MEDIALNYM
Anna Krygier
Józef Piłsudski w czasopismach popularnonaukowych o tematyce historycznej
w latach 2013–2014 195
Mateusz Zmudziński
Historia i zawartość „Głosu z Torunia”, dodatku, do tygodnika katolickiego
„Niedziela”. Zarys problemu 231
Justyna Janczak
Stereotypy płciowe w prasie 247
RZECZYWISTOŚĆ DZIENNIKARSKA
Jacek Laskowski
Quo vadis dziennikarstwo śledcze 267
Justyna Janczak
Tajemnica zawodowa dziennikarzy 287

 

 O autorze

Piotr Lewandowski

Piotr Lewandowski

Z wykształcenia historyk i dziennikarz obecnie student nauk o polityce. Zajmuje się zagadnieniami zarówno z historii wydarzeniowej oraz politologii a także dziennikarstwa. Interesuje się tematyką nie poruszaną wcześniej w dyskursie naukowym zwracając szczególną uwagę na problemy społeczne i zjawiska zachodzące w strukturze pamięci kolektywnej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się także problemy związane z analizą przekazów prasowych pod kątem funkcjonowania w niej mitów i stereotypów. Jest autorem kilku publikacji i artykułów naukowych. Obecnie prowadzi warsztaty szkoleniowe dla studentów z zakresu gatunków dziennikarskich i kreatywnego tworzenia tekstów, czego wynikiem jest niniejsza publikacja.

Czytaj więcej
Piotr Grochmalski

Piotr Grochmalski

Anna Krygier

Anna Krygier

Mateusz Żmudziński

Mateusz Żmudziński

Jacek Laskowski

Jacek Laskowski

Justyna Janczak

Justyna Janczak

Dominika Gołaszewska

Dominika Gołaszewska

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: