Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Wybór dokumentów źródłowych. Tom I: 1910-1959

Wybór dokumentów źródłowych.  Tom I: 1910-1959
36.90 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Wybór dokumentów źródłowych. Tom I: 1910-1959

dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki
wydawnictwo: Self-Publishing
kupując teraz e-book (PDF) zamiast 36.90 pln łącznie zapłacisz 35.42 pln

 Opis

 

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tom Wyboru źródeł dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Publikacja zawiera dokumenty źródłowe z lat 1910 - 1959, które wywarły największy wpływ na stosunki międzynarodowe w pierwszej połowie XX wieku (oraz w pierwszej dekadzie II połowy XX wieku) a rozstrzygnięcia w nich zawarte do dziś kreują zachowania państw na arenie międzynarodowej. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z dokumentami w całości, albo z bardzo obszernymi fragmentami w języku polskim, które nie tylko pozwolą mu poznać regulacje prawne najważniejszych wydarzeń na terenie Polski, Europy i świata, ale także poznać opinie wybitnych jednostek, które je aktywnie kształtowały.
Spis treści
1. Traktat aneksji Korei przez Japonię (1910r.)……………………………………………….5
2. Pakt Ligi Narodów (1919r.)………………………………………………………………….8
3. Konwencja w sprawie niewolnictwa (1926r.)…………………………………………….16
4. Traktat przeciwwojenny (1928r.)…………………………………………………………..20
5. Oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia RP do konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze w 1907r. (1929r.)…22
6. Konwencja o określeniu napaści (1933r.)…………………………………………………50
7. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy (1934r.)...55
8. Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP (1939r.)……………………………………….57
9. Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR – pakt Ribbentrop – Molotow (1939r.)...62
10. Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR – tajny protokół do paktu (1939r.)……..64
11. Układ o pomocy wzjamnej między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1939r.)………………………………………………………………65
12. Układ o pomocy wzjamnej między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – tajny protokół (1939r.)……………………………………………68
13. Obwieszczenie mobilizacji RP (1939r.)……………………………………………………70
14. Układ Sikorski – Majski (1941r.)…………………………………………………………73
15. Rozporządzenie o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wschodnich ziemiach wcielonych (1941r.)………………………………………………………………………….75
16. Deklaracja Narodów Zjednoczonych (1942r.)……………………………………………80
17. Deklaracja kairska (1943r.)…………………………………………………………………81
18. Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych osi europejskiej (1945r.)………………………………………82
19. Komunikat z konferencji krymskiej (1945r.)…………………………………………93
20. Protokół pracy konferencji krymskiej (1945r.)………………………………………100
21. Uchwały poczdamskie (1945r.)………………………………………………………108
22. Protokół z berlińskiej konferencji trzech mocarstw (1945r.)………………………125
23. Memorandum Rządu Jedności Narodowej do Rządów ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii przedstawiające stanowisko Polski w sprawach zachodnich granic (1945r.)……132
24. Sprawozdanie z przebiegu konferencji delegacji Rządu Jedności Narodowej z ministrami spraw zagranicznych trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………145
25. Memorandum delegacji Rządu Jedności Narodowej w sprawie zachodnich granic Polski przekazane rządom trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………………154
26. Ustalenia konferencji poczdamskiej w sprawie zachodniej granicy Polski (1945r.)...159
27. Konwencja Narodów Zjędnoczonych, statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, porozumienie ustanawiajace komisję przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (1945r.)……………………………………………………………………160
28. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1946r.)…202
29. Powszechna deklaracja praw człowieka (1948r.)……………………………………….206
30. Deklaracja niepodległości Państwa Izrael (1948r.)……………………………………..212
31. Statut Rady Europy (1949r.)………………………………………………………………213
32. Traktat Północnoatlantycki (1949r.)……………………………………………………...229
33. Protokół do traktatu północnoatlantyckiego o akcesji Rzeczypospolitej Polskiej (1997r.)....................232
34. Układ między RP a NRD o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko – niemieckiej granicy państwowej (1950r.)……………………………………………………………...233
35. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950r.)……237
36. Umowa pomiędzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów państwowych (1951r.)………………………………………………………………………………………251
37. Protokół do umowy pomiędzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów państwowych (1951r.)……………………………………………………………………..254
38. Konwencja dotycząca statusu uchodźców (1951r.)…………………………………….258
39. Traktat pokojowy pomiędzy Japonią a Chinami (1952r.)……………………………...277
40. Traktat o wzajemnej obronie pomiędzy USA a Chinami (1954r.)……………281
41. Układ w sprawie Antarktyki (1959r.)……………………………………………………284
Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tom Wyboru źródeł dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki. Publikacja zawiera dokumenty źródłowe z lat 1910 - 1959, które wywarły największy wpływ na stosunki międzynarodowe w pierwszej połowie XX wieku (oraz w pierwszej dekadzie II połowy XX wieku) a rozstrzygnięcia w nich zawarte do dziś kreują zachowania państw na arenie międzynarodowej. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z dokumentami w całości, albo z bardzo obszernymi fragmentami w języku polskim, które nie tylko pozwolą mu poznać regulacje prawne najważniejszych wydarzeń na terenie Polski, Europy i świata, ale także poznać opinie wybitnych jednostek, które je aktywnie kształtowały.
Spis treści
1. Traktat aneksji Korei przez Japonię (1910r.)……………………………………………….5
2. Pakt Ligi Narodów (1919r.)………………………………………………………………….8
3. Konwencja w sprawie niewolnictwa (1926r.)…………………………………………….16
4. Traktat przeciwwojenny (1928r.)…………………………………………………………..20
5. Oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia RP do konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze w 1907r. (1929r.)…22
6. Konwencja o określeniu napaści (1933r.)…………………………………………………50
7. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy (1934r.)...55
8. Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP (1939r.)……………………………………….57
9. Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR – pakt Ribbentrop – Molotow (1939r.)...62
10. Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR – tajny protokół do paktu (1939r.)……..64
11. Układ o pomocy wzjamnej między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1939r.)………………………………………………………………65
12. Układ o pomocy wzjamnej między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – tajny protokół (1939r.)……………………………………………68
13. Obwieszczenie mobilizacji RP (1939r.)……………………………………………………70
14. Układ Sikorski – Majski (1941r.)…………………………………………………………73
15. Rozporządzenie o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wschodnich ziemiach wcielonych (1941r.)………………………………………………………………………….75
16. Deklaracja Narodów Zjednoczonych (1942r.)……………………………………………80
17. Deklaracja kairska (1943r.)…………………………………………………………………81
18. Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych osi europejskiej (1945r.)………………………………………82
19. Komunikat z konferencji krymskiej (1945r.)…………………………………………93
20. Protokół pracy konferencji krymskiej (1945r.)………………………………………100
21. Uchwały poczdamskie (1945r.)………………………………………………………108
22. Protokół z berlińskiej konferencji trzech mocarstw (1945r.)………………………125
23. Memorandum Rządu Jedności Narodowej do Rządów ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii przedstawiające stanowisko Polski w sprawach zachodnich granic (1945r.)……132
24. Sprawozdanie z przebiegu konferencji delegacji Rządu Jedności Narodowej z ministrami spraw zagranicznych trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………145
25. Memorandum delegacji Rządu Jedności Narodowej w sprawie zachodnich granic Polski przekazane rządom trzech wielkich mocarstw (1945r.)………………………154
26. Ustalenia konferencji poczdamskiej w sprawie zachodniej granicy Polski (1945r.)...159
27. Konwencja Narodów Zjędnoczonych, statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, porozumienie ustanawiajace komisję przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (1945r.)……………………………………………………………………160
28. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1946r.)…202
29. Powszechna deklaracja praw człowieka (1948r.)……………………………………….206
30. Deklaracja niepodległości Państwa Izrael (1948r.)……………………………………..212
31. Statut Rady Europy (1949r.)………………………………………………………………213
32. Traktat Północnoatlantycki (1949r.)……………………………………………………...229
33. Protokół do traktatu północnoatlantyckiego o akcesji Rzeczypospolitej Polskiej (1997r.)....................232
34. Układ między RP a NRD o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko – niemieckiej granicy państwowej (1950r.)……………………………………………………………...233
35. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950r.)……237
36. Umowa pomiędzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów państwowych (1951r.)………………………………………………………………………………………251
37. Protokół do umowy pomiędzy RP a ZSRR o zamianie odcinków terytoriów państwowych (1951r.)……………………………………………………………………..254
38. Konwencja dotycząca statusu uchodźców (1951r.)…………………………………….258
39. Traktat pokojowy pomiędzy Japonią a Chinami (1952r.)……………………………...277
40. Traktat o wzajemnej obronie pomiędzy USA a Chinami (1954r.)……………281
41. Układ w sprawie Antarktyki (1959r.)……………………………………………………284

 

 O autorze

Gniewomir Pieńkowski

Gniewomir Pieńkowski

absolwent studiów humanistycznych (stosunki międzynarodowe, politologia) oraz ekonomicznych (zarządzanie), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktorant na studiach doktoranckich z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Czytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.