A A A

Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni

Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni
20.00 pln
30.00 pln
brak
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni

Historyczne i współczesne stosunki międzynarodowe
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Autorzy w monografii pt.: „Historyczne i współczesne stosunki międzynarodowe. Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy – Czeczeni” podejmują próbę wielowymiarowego ukazania dynamiki współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem ich pracy jest ukazanie Czytelnikowi skomplikowanych zależności we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz konieczność interdyscyplinarnego łączenia wiedzy, z różnych dyscyplin naukowych w celu pełnego zrozumienia problemów otaczającego nas świata. Odwołując się do aktualnych i ważnych problemów współczesnych stosunków międzynarodowych Autorzy osadzają je w szerszym kontekście -politycznym, historycznym, społeczno – kulturowym oraz prawnym, umożliwiając pełne ich zrozumienie. Koncentrują swoją uwagę na kilku najbardziej charakterystycznych i złożonych problemach ostatnich lat: transformacji politycznej Kuby oraz nawiązaniu przez nią, po kilkudziesięciu latach przerwy stosunków dyplomatycznych z państwami Zachodu, migracji muzułmanów do Niemiec (na przykładzie Czeczenów); historycznych uwarunkowaniach współczesnych stosunków na Dalekim Wschodzie.

W rozdziale pierwszym i drugim ukazano problematykę transformacji politycznej Kuby i jej coraz to większego otwarcia na państwa Zachodu. Kuba przez wiele dekad była państwem zamkniętym,  ze względu na bliski sojusz ze Związkiem Radzieckim uważanym za wrogie. W połowie drugiej dekady XXI wieku doszło do przełomu w kontaktach z państwami Zachodu. Kubańczycy nawiązali stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, rozszerzyli współpracę z państwami Unii Europejskiej. W rozdziałach przedstawiono ewolucję tych stosunków. Oprócz ukazania instrumentów oddziaływania politycznego, zaprezentowano także społeczne oraz gospodarcze uwarunkowania tych relacji.

W rozdziale trzecim i czwartym ukazano problemy diaspory czeczeńskiej oraz sytuację wyznawców islamu w Niemczech. W dobie tzw. „kryzysu migracyjnego” warto zwrócić uwagę na podjęcie w rozdziałach próby umieszczenia „kryzysów migracyjnych” (zwłaszcza kiedy mówimy o migrantach z państw i regionów, w których dominującym wyznaniem jest islam) w szerszym kontekście historycznym. Ukazanie wcześniejszych fal migracyjnych oraz związanych z nim problemów, umożliwi Czytelnikowi nie tylko zrozumienie sytuacji muzułmanów w Niemczech, ale także pozwoli zrozumieć współczesny kryzys migracyjny oraz umożliwi odpowiedzieć na pytanie: „Jak żyć z innymi kulturami i wyznaniami w przyjaźni, ucząc się od nich tego co najlepsze, przekazując w drugą stronę te same wartości?!”.

W rozdziale piątym poruszono ważny problem relacji na Dalekim Wschodzie pod koniec XIX wieku. Analiza skomplikowanej sytuacji w XIX wiecznych Chinach ukaże Czytelnikowi konieczność interdyscyplinarnego i wielowymiarowego postrzegania współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w przypadku jeśli mamy na myśli analizowanie stosunków pomiędzy państwami azjatyckimi, których współczesny wymiar jest uwarunkowany przeszłymi wydarzeniami i do dziś wywiera olbrzymie piętno na ich kształt.

Zapraszamy Czytelników do zapoznania się z monografią.

 O autorze

Edyta Najbert

Edyta Najbert

ur. w 1980 r. Absolwentka historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się tematyką Stanów Zjednoczonych w aspekcie polityki regionalnej i międzynarodowej, socjologii i praw człowieka.

Czytaj więcej
Nina Podsiedlik

Nina Podsiedlik

ur. w 1982 r. Absolwentka Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi na kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz filologia hiszpańska. Doktorantka historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jej obszarem zainteresowania jest szeroko pojęta współczesna polityka i historia Kuby oraz stosunki międzynarodowe.

Czytaj więcej
Kamil Pietrasik

Kamil Pietrasik

ur.1987 roku, magister. Zajmujący się naukowo problematyką czeczeńską (historia, teraźniejszość). Również w zakres zainteresowań autora wchodzą: konflikty na Kaukazie Północnym, a także historia oraz religia Arabii Saudyjskiej. Autor wielu artykułów naukowych i uczestnik konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Czytaj więcej
Izabela Plesiewicz- Świerczyńska

Izabela Plesiewicz- Świerczyńska

Absolwentka japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako asystent w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Zajmuje się tematyką stosunków japońsko-amerykańskich w XIX-XX wieku.

Czytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: