A A A

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę
39.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Aspekty prawne, techniczne i etyczne
wydawnictwo: Self-Publishing

 Opis

 

 

Niniejsza publikacja ukazuje najbardziej istotne aspekty kontroli pracownika przez pracodawcę w aspekcie obowiązujących przepisów prawa pracy. Książka porusza kwestię kontroli zarówno w płaszczyźnie prawnej jak również etycznej i technicznej. Poradnik kładzie szczególny nacisk na problematykę zakresu możliwości kontroli oraz ograniczeń w jej dokonywaniu.
Spis treści
Wstęp
Godność pracownika
Obowiązki pracodawcy
Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
Obowiązki pracownika
Funkcje kontroli
Fazy kontroli
Kwestia uprzedzenia o możliwości dokonania kontroli
Forma zapoznania pracownika z zamiarem kontroli
Konstytucyjna ochrona tajemnicy komunikowania się
Uprawnienia pracodawcy
Określenie rodzaju wykonywanej pracy
Określenie miejsca i czasu wykonania zadania
Określenie granic odpowiedzialności za powierzone mienie
Poszerzenie uprawnień kierowniczych
Nadużycie prawa
Dobra osobiste pracownika i jego godność w ujęciu konstytucji
Ochrona dóbr osobistych w aspekcie kodeksu cywilnego
Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy
Zagrożenie dobra osobistego
Skrajne modele kontroli
Problematyka rewizji osobistej pracownika
Zakres rewizji osobistej i sposób jej przeprowadzenia
Monitoring i jego rodzaje
Kontrola prewencyjna w zakresie stanu zdrowia pracownika
Rodzaje kontroli zdrowia pracownika
Pojęcie zdrowia w aspekcie prawa pracy
Prewencyjna kontrola zdrowia
Prewencja a umowa o pracę
Negatywne skutki badania profilaktycznego dla pracodawcy
Zakres prewencyjnej kontroli pracodawcy w zakresie zdrowia pracownika
Szczególne kompetencje kontrolne pracodawcy w zakresie ochrony dobra firmy
Źródła podstaw prawnych poddania się kontroli pracodawcy
Istota kontroli oraz kwestia poddania się jej
Kontrola pracownika a ochrona danych osobowych
Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
Zakres danych osobowych przy zatrudnianiu pracownika
Kryteria dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracownika
Zakaz przetwarzania danych osobowych
Granice ingerencji w prawo do prywatności pracownika
Kontrola telepracownika
Zalety i wady telepracy
Aspekt miejsca i zakresu kontroli w ujęciu telepracy
Środki kontroli pracownika
Kontrola pracownika w aspekcie użycia przez niego środków odurzających
Prawo pracodawcy do kontroli w zakresie użycia środków odurzających
Procedura kontrolna
Odmowa poddania się badaniu przez trzeźwego pracownika
Nietrzeźwość pracownika a środki dowodowe
Konsekwencje kontroli pracowników na obecność substancji niedozwolonych
Pozytywny wynik badania
Kontrola pracownika w aspekcie jego trzeźwości w ujęciu ustawy z dnia 26.10.1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Formy kontroli stanu trzeźwości
Niniejsza publikacja ukazuje najbardziej istotne aspekty kontroli pracownika przez pracodawcę w aspekcie obowiązujących przepisów prawa pracy. Książka porusza kwestię kontroli zarówno w płaszczyźnie prawnej jak również etycznej i technicznej. Poradnik kładzie szczególny nacisk na problematykę zakresu możliwości kontroli oraz ograniczeń w jej dokonywaniu.
Spis treści
Wstęp
Godność pracownika
Obowiązki pracodawcy
Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
Obowiązki pracownika
Funkcje kontroli
Fazy kontroli
Kwestia uprzedzenia o możliwości dokonania kontroli
Forma zapoznania pracownika z zamiarem kontroli
Konstytucyjna ochrona tajemnicy komunikowania się
Uprawnienia pracodawcy
Określenie rodzaju wykonywanej pracy
Określenie miejsca i czasu wykonania zadania
Określenie granic odpowiedzialności za powierzone mienie
Poszerzenie uprawnień kierowniczych
Nadużycie prawa
Dobra osobiste pracownika i jego godność w ujęciu konstytucji
Ochrona dóbr osobistych w aspekcie kodeksu cywilnego
Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy
Zagrożenie dobra osobistego
Skrajne modele kontroli
Problematyka rewizji osobistej pracownika
Zakres rewizji osobistej i sposób jej przeprowadzenia
Monitoring i jego rodzaje
Kontrola prewencyjna w zakresie stanu zdrowia pracownika
Rodzaje kontroli zdrowia pracownika
Pojęcie zdrowia w aspekcie prawa pracy
Prewencyjna kontrola zdrowia
Prewencja a umowa o pracę
Negatywne skutki badania profilaktycznego dla pracodawcy
Zakres prewencyjnej kontroli pracodawcy w zakresie zdrowia pracownika
Szczególne kompetencje kontrolne pracodawcy w zakresie ochrony dobra firmy
Źródła podstaw prawnych poddania się kontroli pracodawcy
Istota kontroli oraz kwestia poddania się jej
Kontrola pracownika a ochrona danych osobowych
Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
Zakres danych osobowych przy zatrudnianiu pracownika
Kryteria dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracownika
Zakaz przetwarzania danych osobowych
Granice ingerencji w prawo do prywatności pracownika
Kontrola telepracownika
Zalety i wady telepracy
Aspekt miejsca i zakresu kontroli w ujęciu telepracy
Środki kontroli pracownika
Kontrola pracownika w aspekcie użycia przez niego środków odurzających
Prawo pracodawcy do kontroli w zakresie użycia środków odurzających
Procedura kontrolna
Odmowa poddania się badaniu przez trzeźwego pracownika
Nietrzeźwość pracownika a środki dowodowe
Konsekwencje kontroli pracowników na obecność substancji niedozwolonych
Pozytywny wynik badania
Kontrola pracownika w aspekcie jego trzeźwości w ujęciu ustawy z dnia 26.10.1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Formy kontroli stanu trzeźwości

 

 O autorze

Sławomir Turkowski

Sławomir Turkowski

prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie Prawa spółek handlowych, Prawa zamówień publicznych i Prawa energetycznego, doradca w przedsiębiorstwach branży energetycznej, ekspert rynku energetycznego. Teoretyk wojskowości, instruktor wojskowy, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w ToruCzytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: