A A A

How did Asia surpass the West

How did Asia surpass the West
40.00 pln
40.00 pln
40.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

How did Asia surpass the West

wydawnictwo: Self-Publishing

 Opis

Tajwan z biednego i zacofanego kraju w przeciągu życia dwóch pokoleń był w stanie dogonić w poziomie życia takie kraje jak Niemcy, Szwecja czy Kuwejt nie posiadając jednak żadnych zasobów naturalnych. Rośnie nieprzerwanie od ponad 60 lat i stał się jednym ze światowych liderów technologicznych oraz siedemnastym eksporterem na świecie, na równi z Indiami.

Książka pokazuje, że choć imponujące, to nie jest to wyjątkowe osiągnięcie w historii gospodarczej świata. Wyjątkowy nie jest również ich model gospodarczy i wbrew obiegowej opinii jest możliwy do zastosowania w dowolnym innym miejscu na ziemi. Książka ten model przybliża, wyjaśnia i pokazuje jak można go powtórzyć. Nie krytykuje, a odpowiada na krytykę.

Książka stawia dwa ważne pytania: co trzeba zmienić aby dogonić centrum oraz jak to należy zrobić. Odpowiedź jednak zaskoczy większość czytelników przyzwyczajonych do „zachodnich” recept. To jak postawienie obecnego świata do góry nogami i mało tego, okazuje się że dopiero wtedy wszystko nabiera sensu i logiki. Aby jednak w pełni zrozumieć dziejące się wokół nas procesy trzeba się cofnąć aż do XVI wiecznej Europy.

 

From a poor and backward country, Taiwan has been able to catch up with the standard of living of countries such as Germany, Sweden, and Kuwait within the lifetime of two generations, without having any natural resources. It has grown steadily for over 60 years and has become one of the world's technological leaders and the seventeenth exporter in the world, on a par with India!

The book shows that while impressive, this is not a unique achievement in world economic history. Nor is their economic model unique, and contrary to popular belief it is applicable anywhere else on earth. The book brings this model closer, explains it and shows how it can be replicated. It does not criticize, but responds to criticism.

The book asks two important questions: what needs to change to catch up with the center and how it should be done. The answer, however, will surprise most readers accustomed to "Western" prescriptions. It's like putting the current world upside down, and it turns out that only then does everything make sense and logic. However, to fully understand the processes happening around us, we need to go back as far as 16th century Europe.

 

 O autorze

Tomasz Sebastian Zając

Tomasz Sebastian Zając

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: