A A A

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
0.00 pln
0.00 pln
0.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

W stronę edukacji spersonalizowanej
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Niniejsza publikacja stanowi zbiór inspiracji do myślenia o nauczycielu, o jego pracy i rozwoju zawodowym. Autorzy starają się pokazać zmieniające się społeczne konteksty pracy nauczyciela oraz różnorodne zadania, które stanowią dla niego codzienne wyzwanie. Ambicją autorów stało się podkreślenie szczególnej wagi relacji jaka łączy nauczanie z wychowaniem. Wychowawcze role nauczyciela nie powinny być, wbrew nazbyt częstym opiniom, marginalizowane, a rola nauczyciela sprowadzona wyłącznie do aktywności dydaktycznej. Wiele lat temu filozof przypominał: „kryzys szkoły jest więc pierwotnie, w swoim źródle, kryzysem osobowym. Oznacza to najpierw, że szkoła przestała być wspólnotą nauczycieli          i uczniów, wspólnotą, w której dokonuje się edukacja”, i dalej: „samo oddzielenie wychowania od przekazu wiedzy jest znakiem wspomnianego kryzysu”. Spersonalizowanie edukacji, zwrócenie uwagi na fakt, że szkoła zamiast „produkować funkcjonariuszy – pieniądza, technologii, czy polityki” powinna być zainteresowana, aby uczniowie stawali się „dobrzy i sprawiedliwi”, to zadanie, którego realizacja może przynieść zaskakujące efekty dla całego społeczeństwa.
Stanisław Kowal
Niniejsza publikacja stanowi zbiór inspiracji do myślenia o nauczycielu, o jego pracy i rozwoju zawodowym. Autorzy starają się pokazać zmieniające się społeczne konteksty pracy nauczyciela oraz różnorodne zadania, które stanowią dla niego codzienne wyzwanie. Ambicją autorów stało się podkreślenie szczególnej wagi relacji jaka łączy nauczanie z wychowaniem. Wychowawcze role nauczyciela nie powinny być, wbrew nazbyt częstym opiniom, marginalizowane, a rola nauczyciela sprowadzona wyłącznie do aktywności dydaktycznej. Wiele lat temu filozof przypominał: „kryzys szkoły jest więc pierwotnie, w swoim źródle, kryzysem osobowym. Oznacza to najpierw, że szkoła przestała być wspólnotą nauczycieli  i uczniów, wspólnotą, w której dokonuje się edukacja”, i dalej: „samo oddzielenie wychowania od przekazu wiedzy jest znakiem wspomnianego kryzysu”. Spersonalizowanie edukacji, zwrócenie uwagi na fakt, że szkoła zamiast „produkować funkcjonariuszy – pieniądza, technologii, czy polityki” powinna być zainteresowana, aby uczniowie stawali się „dobrzy i sprawiedliwi”, to zadanie, którego realizacja może przynieść zaskakujące efekty dla całego społeczeństwa.
Stanisław Kowal
Spis treści
WSTĘP
Stanisław Kowal
Wychowawcy i wychowanie wobec problemów płynnej nowoczesności
Stanisław Kowal, Iwona Ocetkiewicz
Bibliografia
Mozaikowe ujęcie profesjonalizmu nauczyciela
Anna Kwatera
Wprowadzenie
1. Struktura (nie)oczywistej wiedzy nauczyciela-profesjonalisty
Wiedza deklaratywna – proceduralna – warunkowa – metawiedza
Wiedza jawna vs wiedza niejawna
Refleksyjność vs bezrefleksyjność
2. Składniki profesjonalnych kompetencji nauczyciela
Konkluzje końcowe
Bibliografia
Edukacja nauczyciela refleksyjnego przez zdarzenia krytyczne
Joanna M. Łukasik
Wstęp
Rozumienie świata i pełnionej roli zawodowej przez nauczycieli
System kształcenia nauczycieli a edukacja przez zdarzenia krytyczne
Podsumowanie
Bibliografia
Wychowanie personalistyczne a podejście indywidualne
Monika Jakubowska
Pojmowanie dobra
Pojmowanie wolności
Pojmowanie kreatywności
Pojmowanie relacyjności
Podsumowanie
Bibliografia:
Znaczenie wzoru osobowego nauczyciela w wychowaniu rozumianym jako przekazywanie wartości
Dobrochna Lama
Właściwe cele wychowawcze
Wychowanie jest możliwe wtedy, gdy współistnieje z „samo-wychowaniem”
Rola nauczyciela personalisty
Nauczyciel jako przewodnik
Wybrane cechy nauczyciela-przewodnika
Sprawiedliwość
Roztropność
Optymizm
Zakończenie
Bibliografia
Polityka, etyka, praktyka. O wspólnototwórczym charakterze dialogu w szkole
Katarzyna Szymala
Wstęp
Po pierwsze, polityka (edukacyjna)
Po drugie, etyka
Po trzecie, praktyka
Podsumowanie
Bibliografia
Nauczyciel w procesie komunikacji z uczniem
Małgorzata Mądry-Kupiec
Efekt pierwszego wrażenia
Nawiązanie kontaktu nauczyciela z uczniami
Ustalenie granic w relacji nauczyciela i ucznia
Mówienie nauczyciela
Umiejętne słuchanie
Co jest ważne w komunikacji nauczyciela z uczniem?
Bibliografia
Style porozumiewania się F. Schulza von Thuna w kontekście wychowania
Małgorzata Mądry-Kupiec
Kwadrat wypowiedzi i „czworo uszu” F. Schulza von Thuna
Diabelskie koło relacji międzyosobowych
„Na mnie możesz liczyć” – styl ratownika
„Wszystko przez ciebie” – styl poniżająco-agresywny
„Ja mam rację (ty nie masz racji)” – styl kontrolująco-określający
Bibliografia
Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami
Sylwia Skupień, Stanisław Kowal
Bibliografia
Diagnoza typologiczna uczniów i nauczycieli w praktyce
Anna Fitak
Wstęp
Typy uczniów
Uczeń-wojownik
Uczeń-strateg
Uczeń-partyzant
Uczeń-dezerter
Uczeń-trefniś
Typy nauczycieli
Nauczyciel-generał
Nauczyciel-chorąży
Nauczyciel-czołgista
Nauczyciel-szeregowy
Nauczyciel-weteran poszkodowany
Nauczyciel-kolaborant
Po co badać typy uczniów i nauczycieli?
Nauczyciel-generał vs. uczeń-dezerter — Ujście
Nauczyciel-generał vs. uczeń-wojownik — Kadesz
Nauczyciel-szeregowy vs. uczeń-strateg — Maling
Nauczyciel-chorąży vs. uczeń-partyzant — Sambra
Nauczyciel-czołgista vs. uczeń-dezerter — Guernica
Nauczyciel-szeregowy vs. uczeń-przykładny obywatel
Diagnozowanie typów w praktyce
Narzędzia diagnostyczne
Tworzenie arkusza obserwacji264
Tworzenie kwestionariusza do badania typów dla uczniów
Kiedy przeprowadzić diagnozę?
Podsumowanie
Bibliografia
Uczeń i nauczyciel w epoce cyfrowej
Rafał Głębocki
Media cyfrowe a kontekst pedagogiczny
Społeczeństwo informacyjne
Uczeń i nauczyciel w cyfrowym świecie
Metoda projektu edukacyjnego a sposób współpracy ucznia i nauczyciela epoki cyfrowej
Bibliografia
Empatia jako filar rozwoju społecznego dziecka. Różnice w rozwoju kompetencji społecznych u dziewcząt i chłopców
Ewa Zawisza Magdalena Lubińska-Bogacka
Empatia jako podstawowa kompetencja społeczna
Różnice między płciami w rozwoju empatii
Stadia rozwoju empatii
Zróżnicowania szkoły: wielość modeli i ofert systemu edukacyjnego - alternatywa dla tradycji
Anna Kwatera
Wprowadzenie
Modele współczesnej szkoły
Edukacja w Polsce: główne rozwiązania systemowe
Edukacja alternatywna: dopełnienie edukacji tradycyjnej
Nietradycyjne/alternatywne formy realizacji obowiązku szkolnego w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
Netografia
NOTKI O AUTORACH

 O autorze

wielu autorów

wielu autorów

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: