A A A

Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej przez wychowanków domu dziecka

Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej przez wychowanków domu dziecka
11.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej przez wychowanków domu dziecka

wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Wychowankowie domów dziecka, niezależnie od przyczyn dla których znaleźli się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stają się ofiarami traumatycznych przeżyć, które w znaczącym stopniu wpływają na ich postrzeganie siebie, świata i własnej sytuacji życiowej.

Na podstawie przeprowadzonych badań, Małgorzata Turska pokazała, jaki jest stosunek wychowanków domu dziecka do siebie, jak postrzegają oni swoje szanse w dorosłym życiu, jak radzą sobie z problemami codziennymi. Wnioski z badań mogą wielu z nas zaskoczyć i zmienić potoczne wyobrażenie o sytuacji w domach dziecka.

 

spis treści:

Wstęp

Rozdział I Dom dziecka jako ekosystem opiekuńczo-pomocowy
1.1 System opieki i społecznego wsparcia. Wstępny opis zagadnienia
1.2 Zarys historyczny oraz podstawy prawne funkcjonowania domów dziecka w Polsce
1.3 Model domu dziecka, zasady jego działania i postulowane kierunki zmian
1.4 Sytuacja wychowanków domu dziecka w świetle badań i analiz

Rozdział II Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej. Wybrane aspekty
2.1 Proces percepcji i jego wyznaczniki
2.2 Percepcja siebie w sytuacji braku opieki rodzicielskiej
2.3 Pomoc i wsparcie w sytuacjach sieroctwa naturalnego i społecznego
2.4 Samodzielne życie w planach wychowanków domu dziecka

Rozdział III Metodologia badań

3.1. Cel, przedmiot i zakres badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Charakterystyka badanej próby
3.5. Charakterystyka przebiegu i terenu badań

Rozdział IV Cechy położenia życiowego badanych
4.1. Charakterystyka cech indywidualnych badanych
4.2. Sytuacja rodzinno-prawna wychowanków
4.3. Klimat społeczny placówki
4.4. Formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej
4.5. Podsumowanie

Rozdział V Ocena położenia życiowego i jej wymiary

5.1. Orientacje życiowe badanych
5.1.1. Poczucie zrozumiałości
5.1.2. Poczucie zaradności
5.1.3. Poczucie sensowności
5.2. Wsparcie społeczne w subiektywnej ocenie badanych
5.3. Subiektywny obraz własnej sytuacji życiowej w aspekcie teraźniejszości i przyszłości
5.4. Podsumowanie

Rozdział VI Wnioski i postulaty pedagogiczne

6.1. Synteza wyników badań
6.2. Postulaty pedagogiczne

Bibliografia

 O autorze

Małgorzata Turska

Małgorzata Turska

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: