Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Nauczyciel - między etosem a presją rzeczywistości. Tom 2

Nauczyciel  - między etosem a presją rzeczywistości.  Tom 2
0.00 pln
0.00 pln
0.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Nauczyciel - między etosem a presją rzeczywistości. Tom 2

Społeczne i wychowawcze role nauczyciela
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Autorzy niniejszej publikacji podejmują próbę namysłu nad aktualnymi problemami teorii i praktyki kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy nauczycieli. Szczególne znaczenie w tych rozważaniach znajduje szkolna codzienność, z całą swoją różnorodnością i dynamiką. Codzienność, która stwarza szansę na rozwój zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Codzienność, która może być szansą na twórcze przekraczanie roli zawodowej w drodze ku autonomii, mądrości i odpowiedzialności.
(...)
Rozważania dotyczące społecznych i wychowawczych ról nauczyciela zawarte w niniejszym tomie mogą stanowić inspirację do myślenia o nauczycielu, który zmuszony jest do poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące edukacji w zmieniających się uwarunkowaniach współczesnego świata. Wyniki tych poszukiwań weryfikowane są przez szkolną codzienność.
Redaktorzy
Autorzy niniejszej publikacji podejmują próbę namysłu nad aktualnymi problemami teorii i praktyki kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy nauczycieli. Szczególne znaczenie w tych rozważaniach znajduje szkolna codzienność, z całą swoją różnorodnością i dynamiką. Codzienność, która stwarza szansę na rozwój zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Codzienność, która może być szansą na twórcze przekraczanie roli zawodowej w drodze ku autonomii, mądrości i odpowiedzialności.
(...)
Rozważania dotyczące społecznych i wychowawczych ról nauczyciela zawarte w niniejszym tomie mogą stanowić inspirację do myślenia o nauczycielu, który zmuszony jest do poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące edukacji w zmieniających się uwarunkowaniach współczesnego świata. Wyniki tych poszukiwań weryfikowane są przez szkolną codzienność.
Redaktorzy
Spis treści
WSTĘP
Część 1 KONTEKSTY SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA NAUCZYCIELA
Jerzy Lackowski / Polska szkoła między państwem i obywatelem
Problemy z autonomią polskich szkół i nauczycieli
Uczeń zamiast instytucji w centrum systemu oświatowego
Kreowanie szkół obywateli w Polsce
Szkoły obywateli jako centra edukacyjno-kulturowe
Bibliografia
Angelika Figiel / Władza i wolność w szkole
Władza w szkole w opinii uczniów
Wolność w szkole – analiza pojęcia
Wolność w szkole – egzemplifikacje empiryczne
Refleksje końcowe
Bibliografia
Małgorzata M. Ptak / Nauczyciel w panoptikonie władzy i władztwa edukacyjnego
Bibliografia
Joanna Cieślikowska / Niejednoznaczność roli nauczyciela ucznia zdolnego
Specyfika roli społecznej nauczycieli
Pojęcie niejednoznaczności roli
Społeczne nakazy roli nauczyciela ucznia zdolnego
Wybrane konteksty niejednoznaczności roli nauczyciela ucznia zdolnego
Wnioski
Bibliografia
Stanisław Nowel / Kto wspiera nauczyciela ucznia zdolnego?
Nauczyciel ucznia uzdolnionego
Kto powinien udzielać wsparcia kandydatowi na nauczyciela ucznia uzdolnionego?
Cel, problem, metoda i obszar badań
Oferta szkoleń zaproponowanych nauczycielom
Wnioski z badań
Bibliografia
Część 2 ASPEKTY WYCHOWAWCZEJ ROLI NAUCZYCIELA
Andrzej Ryk / Tożsamość nauczyciela w tożsamości ethosu
Bibliografia
Michał Mejer / Zdolność nawiązywania „relacji wychowawczej” jako istotna kompetencja zawodowa nauczyciela dzisiaj
Aktualne rozumienie roli nauczyciela
Aspekt relacji wychowawczej w wychowaniu
Postawy wychowawcy służące budowaniu relacji wychowawczej
Wymiar kontroli, emocjonalny i autentyczności
Kompetencje nauczyciela konieczne do wytworzenia pożądanej relacji z wychowankiem
Bibliografia
Dominik Borawski / Wewnętrzna aktywność dialogowa jako punkt wyjścia dla potencjalnych oddziaływań edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój mądrości
Wprowadzenie
Mądrość jako myślenie dialektyczne
Nabywanie kompetencji w zakresie myślenia dialektycznego
Dialogi wewnętrzne a myślenie dialektyczne
Dialogi wspomagające mądrość
Wspomaganie mądrości za pomocą dialogu tożsamościowego
Mądrość jako równoważenie perspektyw temporalnych
Mądrość a dialogi symulujące relacje społeczne
Podsumowanie
Bibliografia
Wojciech Welskop / Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji
Wstęp
Konsumpcjonizm i fetyszyzacja współczesnego świata
Nauczyciel we współczesnej szkole
Wychowanie do konsumpcji
Podsumowanie
Bibliografia
Małgorzata Mikołajczak-Woźniak / Nauczyciel w opresji
Wprowadzenie
O badaniach nad szkolną opresją
Wyniki badań – najważniejsze ustalenia Rozmiary i formy opresyjnych zachowań uczniów
Istota zachowań opresyjnych
Emocje i reakcje nauczycieli w opresji
Bibliografia
Jakub Bugajski / Kim jest dobry nauczyciel? Etyka chrześcijańska we współczesnej praktyce pedagogicznej
Podstawa założeń personalizmu chrześcijańskiego
Boecjańska definicja osoby
Św. Tomasza z Akwinu filozofia podmiotu
W stronę etyki personalistycznej
Godność jako wartość niezbywalna – personalistyczna wizja Roberta Spaemanna
Etyka personalistyczna w wychowaniu
Bibliografia
Justyna Miko-Giedyk / Najważniejsze zadania nauczycieli wiejskich w opiniach mieszkańców wsi – na podstawie badań w Polsce południowo-wschodniej
Wprowadzenie
Zadania stawiane nauczycielom na wsi na przestrzeni wieków
Oczekiwania wobec nauczyciela na wsi – w świetle badań
Podsumowanie
Bibliografia
Ewa Muzioł / O potrzebie wychowania intelektualnego w kształceniu ogólnym
Wychowanie jako działanie edukacyjne
Wychowanie intelektualne jako integralny przedmiot kształcenia ogólnego
Bibliografia
Część 3 DOBRE PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIEJ CODZIENNOŚCI ZAWODOWEJ
Agnieszka Domagała-Kręcioch / Doświadczenia cenniejsze od teorii, czyli jak uniknąć pedagogicznych pułapek
Doświadczenia w pracy z uczniami
Doświadczenia w pracy z rodzicami
Doświadczenia w pracy z nauczycielami / dyrekcją
Bibliografia
Marta Kwella, Marta Michalsk / Współpraca nauczyciela z rodzicami na przykładzie planu daltońskiego
Główne założenia planu daltońskiego
Jak interpretować główne założenia?
Współpraca nauczyciel – rodzic
Z praktyki…
Zanim rozpocznie się rok szkolny…
Sposoby informowania rodziców
Współpraca z rodzicami w czasie roku szkolnego
Bibliografia
Anna Skupień / Pedagogizacja rodziców jako pomoc w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym
Wstęp
Pierwsze środowiska wychowawcze
Dialog pedagogiczny
Kultura pedagogiczna rodziców
Formy pedagogizacji na przykładzie przedszkola
Skuteczne porozumienie
Bibliografia
Joanna Pękala / Nauczyciele a rodzice – oczekiwania i motywacje
Związek oczekiwań społecznych i motywacji nauczycieli z etosem nauczycielskiej profesji
Wyniki badań własnych
Konkluzje
Bibliografia
Monika Paś / Zastosowanie gry internetowej jako narzędzia do uczenia i sprawdzania wiedzy
Wstęp
Metody badawcze
Wyniki
Wnioski
Bibliografia
Anna Trzcionka-Wieczorek / Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej a edukacja muzyczna uczniów
Walory wczesnej edukacji muzycznej
Muzyczne kompetencje nauczycieli kształcenia zintegrowanego a edukacja muzyczna uczniów
Konkluzja
Bibliografia
Noty o Auvtorach

 O autorze

Stanisław Kowal, Anna Kwatera, Ewa Zawisza (red.nauk.)

Stanisław Kowal, Anna Kwatera, Ewa Zawisza (red.nauk.)

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.