A A A

# Szkoła 1.0

# Szkoła 1.0
0.00 pln
0.00 pln
30.00 pln
0.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

# Szkoła 1.0

Redakcja naukowa: Iwona Ocetkiewicz i Anna Mróz
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

 

Szkoła to jednostka o charakterze edukacyjnym. Powoływana bywa na podstawie aktu założycielskiego lub wpisu do ewidencji. Polska szkoła działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a od 1 września 2017 r. także na mocy Ustawy Prawo Oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe. Szkoła prowadzi kształcenie określonego rodzaju i na określonym poziomie.
Każda działa w oparciu o statut. Ze szkołą łączeni są dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Sięgając do etymologii pojęcia ,,szkoła” (gr. schole – spokój; wolny czas przeznaczony na naukę), można zaryzykować tezę, że współczesna szkoła nie ma niczego wspólnego ze spokojem, czy tym bardziej – czasem wolnym. Wręcz przeciwnie. W szybko zmieniającym się świecie szkoła przyjmuje nowe role w kontekście potrzeb czy też istniejących problemów. W takiej perspektywie ta publikacja idealnie wpisuje się swoim tytułem #szkoła w aktualną przestrzeń edukacyjną. Właśnie w epoce deficytu czasu i w związku z tym stosowaniu skrótów, hasztag jest użyteczny. W tym opracowaniu hasztag na stronie tytułowej jest niejako symbolem na zaznaczenie własnego, indywidualnego śladu każdej osoby, która podejmuje dyskurs.
Podejmowane w tym tomie zagadnienia z zakresu zarówno szkoły, jak i zagadnień z nią bezpośrednio czy też pośrednio związanych, podjęli nie tylko pracownicy naukowi uczelni wyższych i innych instytucji związanych z kształceniem, ale także, co niezwykle cenne, osoby studiujące lub absolwenci uczelni wyższych.

 

 

Spis treści:

WSTĘP 7
Iwona Ocetkiewicz i Anna Mróz

CZĘŚĆ I Przestrzeń szkoły 11
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w o cenianiu k ształtującym 13
Iwona Ocetkiewicz, Anna Mróz

Zarządzanie przez motywowanie– motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 35
Małgorzata Dutka-Mucha

Edukacja alternatywna jako antidotum na p roblemy w spółczesnej s zkoły 51
Paulina Gonsior, Karolina Jezusek

Klasy integracyjne w kontekście zrównoważonego rozwoju 65
Paulina Bernat, Dominika Pieprzyca

Wolontariat uczniowski – korzyści, organizacja i przykłady dobrych praktyk 81
Joanna Hebda

Problem nadwagi i otyłości dzieci w wieku szkolnym – działania profilaktyczne w szkole 95
Monika Stachowicz

CZĘŚĆ II Nauczyciel i uczeń 111
Kompetencje społeczne nauczyciela w kontaktach z rodzicami uczniów 113
Wanda Kulesza

Wycieczka szkolna jako element pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela 127
Bożena Alejziak

Pomiędzy kompetentnym nauczycielem a samowychowaniem.
Różne dążenia współczesnej edukacji 145
Anna Stec

Teoria inteligencji wielorakich i wykorzystanie jej założeń w nauczaniu języka obcego 159
Sylwia Rosół

Technologie informacyjne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju młodych ludzi? 177
Gaja Szwed, Ewelina Baran

Motoryka i grafomotoryka w kontekście edukacji wczesnoszkolnej 191
Kamila Różak i Donata Zych

Autyzm – alienacja czy wyjątkowość? 211
Sylwia Ozimek

Struktura i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Bułgarii 225
Denitsa Doncheva Ivanova

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: