A A A

Cywilizacja pieniądza

Cywilizacja pieniądza
20.00 pln
20.00 pln
20.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Cywilizacja pieniądza

wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

„Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – wartość pieniądza. Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji społecznych kontaktów i relacji.
Niniejsza publikacja to efekt wymiany poglądów i doświadczeń o szeroko rozumianym wpływie i znaczeniu pieniądza we współczesnym świecie. Potrzeba utworzenia przestrzeni do prezentacji teoretycznych, badawczych i metodologicznych osiągnięć w zakresie ekonomizacji i finansalizacji cywilizacji stała się inspiracją do zorganizowania Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Jej zasadniczym celem była próba wyeksponowania możliwości kooperacji świata nauki ze światem gospodarki, przekładająca się na możliwość krzewienia istoty badań naukowych w zakresie ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w przestrzeni praktycznych działań i rozwiązań.
„Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – wartość pieniądza. Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji społecznych kontaktów i relacji.
Niniejsza publikacja to efekt wymiany poglądów i doświadczeń o szeroko rozumianym wpływie i znaczeniu pieniądza we współczesnym świecie. Potrzeba utworzenia przestrzeni do prezentacji teoretycznych, badawczych i metodologicznych osiągnięć w zakresie ekonomizacji i finansalizacji cywilizacji stała się inspiracją do zorganizowania Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Jej zasadniczym celem była próba wyeksponowania możliwości kooperacji świata nauki ze światem gospodarki, przekładająca się na możliwość krzewienia istoty badań naukowych w zakresie ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w przestrzeni praktycznych działań i rozwiązań.
Spis treści
Wstęp
7
Anna Kasprzyk
Problem wykluczenia w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Wpływ rynku pracy na zjawisko marginalizacji
11
Dorota Nowalska-Kapuścik
Konsumenci bez pieniędzy jako uczestnicy gry rynkowej
21
Justyna Czerwińska
Przemoc ekonomiczna a nierówności płciowe
35
Katarzyna Jędrych
Fenomen konsumpcji jako czynnik zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych
49
Monika Łętocha
Współczesna makdonaldyzacja społeczeństwa
61
Olga Tytko
Pozapłacowe sposoby wynagradzania pracowników
73
Dorota Ślażyńska-Kluczek
Miejsce innowacyjnych form pieniądza na rynku płatności
91
Przemysław Paliwoda
Bezpieczeństwo informacji w dobie płatności online
107
Jędrzej Malko
Pieniądz jako instytucja polityczna
121
Olgierd Abramski
Relacja, bank – klient – państwo. Wybrane aspekty pozycji banków i roli kapitału pożyczkowego we współczesnej Polsce
131
Joanna Juszczuk
Zasady prowadzenia polityki fiskalnej w Unii Europejskiej – podstawy dyscypliny fiskalnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
187
Michał Zięba
Nierówny start, nierówne szanse. Międzypokoleniowa mobilność socjoekonomiczna oraz edukacyjna w Meksyku w roku 2010
211
Oskar J. Chmiel
70 lat franka CFA: Perspektywy rozwoju wspólnej waluty w Afryce Zachodniej i Środkowej 229
Paulina Lichota
Dyskryminacja płacowa i językowa na quebeckim rynku pracy
241
Grzegorz Libor
Reforma terytorialna walijskiego samorządu lokalnego w świetle kryzysu ekonomicznego 255
Piotr A. Zwarycz
Sztuka inwestowania w piękno – metale i kamienie szlachetne na rynku inwestycji alternatywnych
271

 O autorze

Mirosław Czerwiński (red.)

Mirosław Czerwiński (red.)

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: