A A A

Zenon Ciechanowicz

Zenon Ciechanowicz

Zenon Ciechanowicz

Zenon Ciechanowicz, urodził się w 1940 roku w pobliżu niewielkiego kresowego miasteczka Stołpce. Tu się znajdowała ostatnią polską stacją przed wschodnią granicą, która przebiegała w odległości kilkunastu kilometrów, a do wojewódzkiego Nowogródka  było znacznie dalej, bo około osiemdziesięciu kilometrów.

Dzieciństwo autora przypadło na lata wojny, która częściowo została w pamięci. Następnie  rozpoczęła się nauka w szkole – wiejskiej, z białoruskim językiem wykładowym, a następnie w Stołpach z językiem rosyjskim. Język polski autor poznawał tylko dzięki stanowczym żądaniom rodziców, a szczególnie ojca.

Do Polski rodzina przyjechała w 1958 roku i zamieszkała w pobliżu Szczytna. Następnie było zatrudnienie na PKP, służba wojskowa, ponownie PKP w Szczytnie i delegacja do Giżycka, w którym założył rodzinę i mieszka do dnia dzisiejszego. Następnie pracował w Urzędzie Miejskim na stanowisku kierownika wydziału i przed emeryturą kilka lat pracował jako instruktor nauki jazdy we własnej szkole kierowców.

Rodzinna opowieść „Nad brzegami Niemna” rozpoczął pisać jako próbę utrwalenia na piśmie długich opowieści ojca o własnych przeżyciach. Obecnie autor kończy drugą częścią rodzinnej powieści, której nadał tytuł „Zza Niemna nad Niegocin”.

Sporo czasu autor spędza przed komputerem, zajmując się tłumaczeniem literatury pięknej z języka rosyjskiego na polski. Ma nadzieję, że którąś pozycję uda się opublikować. Żałuje, że nie może przebywać więcej i częściej z wnukami, ponieważ mieszkają w Gdyni. Dość duża odległość nie sprzyja częstym kontaktom. Autor twierdzi, że życie jest piękne, wspaniałe, a nadarzające się kłopoty są zawsze przejściowe, zgodnie z myślą, którą gdzieś kiedyś przeczytał – człowiek męczy się chwilę, a żyje wiek.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/zenon-ciechanowicz.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: