A A A

Zbigniew Klimczak

Zbigniew Klimczak

Zbigniew Klimczak

Urodził się w 1934 r. z dala od morza, we Lwowie. Żegluje od 1956 r zarówno po wodach śródlądowych jak i morzu. Instruktor żeglarstwa, szkolący ponad 35 lat. Autor podręcznika dla początku-jących,”Żeglarz jachtowy- teoria i praktyka” Plonem wędrówek po Polsce jest przewodnik „Polska dla żeglarzy” a rejsy morskie zaowocowały przewod-nikiem „ Adriatyckim szlakiem – Chorwacja dla żeglarzy” oraz „Cyklady przez Okno Apollina”.

Ostatnio ukazała się książka Jerzego Kulińskiego „Praktyka bałtycka na małym jachcie – po latach” w jego opracowaniu.

Oprócz żeglarstwa jego pasją jest gotowanie na jachcie. Od lat, obok relacji z rejsów, pisze na ten temat. Była płytka CD, publi-kacje w Żaglach, nieistniejącym już Rejsie oraz w Jachtingu i w „Szkwale”.

Prowadzi dział poświęcony gotowaniu na jachcie na swojej stronie www.przewodnikzeglarski.pl

Prezentowana książeczka stanowi podsumowanie  wieloletniego publikowania i mamy nadzieję, że zainteresuje starych i nowych żeglarzy, którzy podzielą pogląd autora na znaczenie dobrego jedzenia w czasie rejsuJ

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/zbigniew-klimczak.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: