A A A

Żanetta Lemańska

Żanetta Lemańska

Żanetta Lemańska

z wykształcenia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog. Obecnie pracuje w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne. Tworzy opracowania w oparciu o własne doświadczenia w pracy z uczniami. Jest autorką kart pracy "Kolorowy świat Wiktorii"cz.1 i cz.2 wydawnictwa Harmonia dedykowanych dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz publikacji Działania z pomysłem. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 również wydawnictwa Harmonia.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/zanetta-lemanska.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: