A A A

Wiktoria Czyrwa

Wiktoria Czyrwa

Wiktoria Czyrwa

Dziennikarka. Mieszka w Kijowie. Specjalizuje się w polityce, gospodarce, tematach ważnych społecznie. Pracowała w gazetach „Komentarze”, „Gazeta–24”, „Ukraińska Prawda”, „Lb.ua”, portalu Polsko–Ukraińskiej Izby Gospodarczej „eDialog”. Kiedy zaczęła się wojna, pozostała w Ukrainie, mieszka pod Kijowem. Za swój wkład w zwycięstwo Ukrainy uważa niesienie światu informacji o zbrodniach żołnierzy rosyjskich, a także historii osób dotkniętych wojną.

Adres internetowy: Heroldów
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: