A A A

Waldemar Krynicki

Waldemar Krynicki

Waldemar Krynicki

Lekarz psychiatra praktykujący we Francji. Autor takich książek, jak m.in. "Na początku był lęk", "Miłość jest możliwa", "Po Pierwsze Psychika - teoria psychiki, miłości i władzy", w których prezentuje reformatorskie i potwierdzone sukcesami klinicznymi poglądy w dziedzinie nauki o psychice. Zanim wyjechał z Polski aktywny działacz młodzieżowy i społeczny. Zaraz po studiach kandydował do Sejmu, a także jako kandydat niezależny w wyborach na Prezydenta Białegostoku.

Nosi się z zamiarem powrotu do kraju, by wzbogacony o doświadczenie zdobyte za granicą stworzyć ośrodek propagujący nowe metody terapii cierpienia psychicznego wynikającego, Jego zdaniem, głównie z zaburzeń komunikacji systemowej, ale także, by ponownie włączyć się aktywnie w życie społeczne i polityczne Polski, którego nową wizję przedstawia w swojej książce.

Kontakt z Autorem możliwy poprzez adres email: drvaldem@gmail.com

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/waldemar-krynicki.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: