A A A

W.A. Żukowski

W.A. Żukowski

W.A. Żukowski

Rosyjski poeta honorowy członek, akademik Petersburskiej Akademii Nauk. Literacka działalność rozpoczął jako sentymentalista („Wiejski cmentarz”). Stał się twórcą rosyjskiego romantyzmu. Jego poezja nasycona melancholicznymi marzeniami, romantyczną analizą ludowej fantastyki.

Urodził się 9 lutego 1783 roku we wsi Miszeńskie Tulskiej guberni. Ojciec właściciel majątku, matka – dziewczyna narodowości tureckiej, wzięta rosyjskimi wojskami do niewoli. Chłopiec otrzymał nazwisko innego właściciela majątku, który usynowił go. To oszczędziło mu losu innych urodzonych poza prawem. By uzyskać szlachectwo, musiał jeszcze odbyć służbę wojskową. Służył w husarskim pułku, uzyskując stopień chorążego.

Pierwszy większy utwór „Wiejski cmentarz” jako wolne tłumaczenie angielskiego poety T. Greja, wyrażało poglądy i nastrój, charakterystyczny dla rosyjskiego sentymentalizmu. Następnie, od 1808 roku twórczość Żukowskiego uzyskała romantyczny charakter. Jego pierwsze ballady („Ludmiła”, Kasandra”, „Świetłana” zostały napisane w oparciu o obcojęzyczną literaturę. Rozkwit twórczości w latach 1810 – 1820.

Znajdując się przy dworze carskim, miał duży wpływ na złagodzenie carskich decyzji w stosunku do takich poetów, jak Puszkin, Szewczenko. Od 1830 roku więcej czasu poświęca tłumaczeniom. Następnie pisze ballady na antyczne tematy.

Po zaostrzeniu stosunków z carskim dworem postanawia przenieść się do Niemiec, gdzie żeni się z młodą Elizabeth, córką starego przyjaciela malarza Rejterna.

W ostatnim okresie życia nadal zajmuje się tłumaczeniami, w tym hinduskiej ludowej powieści „Nal i Damajanti”, tłumaczy „Odyseję” Homera. Śmierć przerwała pracę nad tłumaczeniem „Iliady”.

Żukowski umarł w Baden-Baden 24 kwietnia 1852 roku. Prochy przewieziono do Petersburga i pochowano w Ławrze Aleksandra Newskiego.

Na podstawie: http://www.kostyor.ru/biography/?n=79

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/wa-zukowski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: