A A A

Urszula Kopińska

Urszula Kopińska

Urszula Kopińska

absolwentka Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja, Wydziału Technologii Żywności oraz Wydział Marketingu i Zarządzania w Przedsiębiorstwie. Przez 12 lat pracy w szkole Autorce udało się zgłębić wiedzę w zakresie tematyki niniejszego poradnika. Powodem podjęcia decyzji o napisaniu niniejszej książki było uproszczenie języka tematyki dla uczniów szkół wieczorowych w stosunku do obecnie istniejącego podręcznika na rynku, składającego się z kilku tomów, napisanego bardzo fachowym językiem z wieloma skomplikowanymi obliczeniami.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/urszula-kopinska.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor