A A A

Tomasz Suma

Tomasz Suma

Tomasz Suma

doktor nauk humanistycznych, historyk, kolekcjoner ekslibrisów, bibliofil; badawczo zajmuje się dziejami kultury materialnej, kolekcjonerstwa i bibliotek, historią arystokracji i nauki polskiej oraz symbolami w sztuce graficznej. Autor siedmiu książek i kilkudziesięciu artykułów.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/tomasz-suma.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: