A A A

Tomasz Pawlik

Tomasz Pawlik

Tomasz Pawlik

Urodzony 13.01.1986 roku w Czeladzi. Magister filozofii na Uniwersytecie Śląskim. Były członek Koła Naukowego Filozofów UŚ. W roku akademickim 2009/2010 wyróżniony stypendium minister nauki i szkolnictwa wyższego. Uczestnik w programów LLP/ERASMUS, w ramach którego spędził pół roku na Słowacji, studiując na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, oraz MOST, semestr studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 2009, 2010 uczestniczył w IV i V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Homo Naturalis".
Pasjonat filozofii analitycznej, filozofii języka oraz ontologii.

Swoje teksty publikuje na portalach www.racjonalista.pl oraz www.infotuba.pl.

Strona prywatna www.filosophia.republika.pl

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/tomasz-pawlik.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: