A A A

Teresa Trypuć

Teresa Trypuć

Teresa Trypuć

Z wykształcenia nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, terapeuta terapii pedagogicznej, bibliotekarka. Interesuje się literaturą i psychologią. Ukończyła studium pomocy psychologicznej i socjoterapii. Przez kilkanaście lat pracowała jako kurator społeczny z rodzinami dysfunkcyjnymi, mającymi problemy z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/teresa-trypuc.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: