A A A

Slavcho Rangelov

Slavcho  Rangelov

Slavcho Rangelov

urodzony w 1984r., w Sofii - Bułgaria. Ukończył Uniwersytet Narodowej i Światowej Gospodarki i Sofii, kierunek Ekonomika handlu. Współwłaściciel firmy handlowej, w swojej pracy codziennie stosuje niekonwencjonalne metody zapamiętywania i porządkowania informacji oraz szybkiego czytania.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/slavcho-rangelov.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: autor

Lista publikacji: