A A A

Ryszard Borowiecki

Ryszard Borowiecki

Ryszard Borowiecki

prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki, dr h.c. multi – wieloletni pracownik i kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie profesor zwyczajny w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Problematyka Jego zainteresowań badawczych dotyczy w szczególności procesów restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, a także zagadnień globalizacji i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Autor i współautor ponad 225 monografii i rozdziałów w monografiach, blisko 300 artykułów i referatów naukowych, 27 podręczników i skryptów.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/ryszard-borowiecki.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: