A A A

Roman Szymański

Roman Szymański

Roman Szymański

Urodzony w połowie XX w. należy do pokolenia, które w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miało ograniczone możliwości wyjazdów za granicę Polski. Jednak dzięki nauce w jedynej w Polsce Szkole Chóralnej i przygodzie śpiewaczej w Chórze Chłopięcym J. Kurczewskiego, który koncertował także poza granicami kraju, miał możliwość częstych wyjazdów. To właśnie w tedy, jako nastolatek załapał bakcyl podróżowania i poznawania innych stron świata. I ta pasja pozostała do dnia dzisiejszego. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, szczególnie po zlikwidowaniu obowiązkowych do wielu krajów wiz, wyjazdy stały się jeszcze częstsze, a spędzanie urlopu za granicą stało się normalnością. Pasję podróżowania łączy z pasją wędkarską i tak naprawdę sam nie wie, która z nich jest ważniejsza. Kilkadziesiąt artykułów z zakresu wędkarstwa, autor Poradnika - ABC Spinningu, redaktor prowadzący Wędkarskiego Serwisu Informacyjnego, a także wiele innych publikacji - to tylko część jego dorobku.

 

W wyniku częstych wyjazdów i odwiedzania różnych zakątków Europy, w latach dziewięćdziesiątych trafił nad jezioro Garda, które zafascynowało do tego stopnia, że niemal każdy urlop musiał mięć, jako punkt docelowy, ten region północnych Włoch. I właśnie dzięki tym wielokrotnym pobytom, poznaniu kultury i zamieszkujących tu ludzi - powstało opracowanie Lago di Garda, zawierające poza opisami miejsc, również blisko trzysta fotografii ilustrujących region. A ponieważ coraz większa rzesza naszych rodaków wybiera na wypoczynek Włochy, to warto poznać wspaniałości oferowane nad Gardą, a niniejsza pozycja wydawnicza to czytelnikowi znacznie przybliży.

Zapraszamy do lektury.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/roman-szymanski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: