A A A

Robert Grzelakowski

Robert Grzelakowski

Robert Grzelakowski

Po narodzinach córek zmuszony realną świadomością odpowiedzialności za ich wychowanie stał się pasjonatem prawa i psychologii, specjalizując się naukowo w tematykach utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica i skutków rozwodu na wychowanie dzieci.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/robert-grzelakowski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: