A A A

Przemysław Sumelka

Przemysław Sumelka

Przemysław Sumelka

Urodzony w 1977 roku, z wykształcenia filozof oraz scenarzysta; od wielu lat zgłębia esencjonalne systemy duchowe Wschodu i Zachodu w aspekcie zarówno teoretycznym jak i praktycznym; autor prac o charakterze filozoficznym oraz offowych scenariuszy filmowych; od kilku lat zajmuje się prowadzeniem górskiego ośrodka medytacyjnego.


Osoby zainteresowane realizacjami niebagatelnych scenariuszy filmowych
znajdą mnie pod adresem suliman@op.pl

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/przemyslaw-sumelka.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: