A A A

Piotr Wojciech Kotlarz

Piotr Wojciech Kotlarz

Piotr Wojciech Kotlarz

(ur. 21 VIII 1951 Gdańsk), pisarz, intelektualista.  Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (trzy lata), studia ukończył w 1976 w Instytucie Historii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 roku uzyskał doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1981–2007 pracował jako nauczyciel historii (głównie w liceach) w Gdańsku. Jest autorem podręcznika licealnego Sztuka dramaturgii (2004) i współautorem monografii wydanej z okazji czterdziestolecia Zespołu Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza w Gdańsku.

Wiceprezes Klubu Studentów "ŻAK" (1979–1981), prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury (2006-2012) oraz 2006–2013 wiceprezes Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2006-2013). W latach 1995–1997 był współwydawcą i współredaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Autograf". Wydawał i redagował pisma o charakterze społeczno-politycznym: w latach 1993–1995 „Socjaldemokrata Gdański”; w latach 1995–1997 „Robotnik”. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym Miesięcznika Internetowego WOBEC.

Jest autorem arkuszy literackich W drodze (1979) oraz Miasto i jego pisarz (1989), zbiorów opowiadań: Gipsowe głowy (1982), Odejście i inne opowiadania (1993) oraz 21 opowieści 2020 r.; powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985, nagrodzona przez GTPS), Każda chwila (2002), Opowieść o psach z widmem wojen w tle (2016, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego), dramatów: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004, wystawiony w GTPS w 2010 roku, reż. Beniamin Koralewski), Wszystko dla mas (publikacja w WOBEC, 2015, wyd. 2019 r.), Imperator (publikacja w WOBEC, 2015, wyd. 2020 r.), Dramaty i monodramy (2016), a także scenariuszy filmowych: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem), Dotknięcia strun życia (o Henryku Wieniawskim, 2009), Znaleźć sens (o Władysławie Ślewińskim, wspólnie z Jarosławem Pudlisem, 2010).

W 2016 roku wystawiono jego monodram o pokoleniu Kataryniarzy: „Człowiek z szafy” (GTPS, grał Ryszard Jasiński), a w 2018 monodram o Mieczysławie Czychowskim: Drogi mi się zagubiły (GTPS, grał Jerzy Zarański).

Autor dwóch librett i scenariuszy: Życie za życiem oraz Odrzućmy maski zła.

Do libretta Życie za życiem zostało w sierpniu 2011 roku wystawione przedstawienie teatru tańca, w Auli Akademii Muzycznej w Gdańsku, w związku z 31. rocznicą powstania NSZZ Solidarność". Twórcą muzyki do tego przedstawienia był prof. Cezary Paszkowski; a choreografkami przedstawienia były: Anna Baranowska i Agnieszka Humięcka. Kolejnym etapem będzie wystawienie musicalu. W 2018 roku ukazał się tomik piosenek Piotra Kotlarza: 51 piosenek i musical, zawierający scenariusz musicalu do tego libretta. W 2020 roku Piotr Kotlarz był koordynatorem projektu i autorem tekstów piosenek do Koncertu "Życie za życiem" z okazji 40-lecia "Solidarności". Kompozytorami muzyki do tych piosenek są: Jagoda Wojciechowska  i Dariusz Wojciechowski.

Do libretta Odrzućmy maski zła powstała dotąd partytura symfonii, której kompozytorem jest dr hab. Piotr Słopecki oraz graphic novel Iluzja zła Kyryla Tymoshchenki (w ramach prac dyplomowej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku) .

Piotr Kotlarz jest też autorem eseju z zakresu historiozofii: Dostrzec sens dziejów (1998); monografii: dramaturgii polskiej:  Historia polskiej dramaturgii (, wydanie I, e-book, 2016), dramaturgii światowej: Historia dramaturgii (wydanie I 2006, wydanie II, poszerzone e-book: 2016); monografii teatru szkolnego: Teatr szkolny II Rzeczypospolitej (e-book: 2014); monografii dziejów świata do końca czwartego tysiąclecia p.n.e.: Narodziny cywilizacji (wydanie I, e-book 2018); monografii: Kataklizmy, które zmieniały obraz Ziemi (2021) i monografii o dziejach idei w okresie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e.: Początki państwowości (e-book: 2020) oraz rozprawy historycznej Danton i Robespierre (2019). Jest współautorem monografii Filozofia polityki w świetle literackich odniesień (pod red. Marii Szyszkowskiej, 1995), pomysłodawcą i współautorem pozycji Rozmyślania Gdańskie (1998).

Członek Związku Literatów Polskich (od 2010 roku wiceprezes oddziału gdańskiego), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (od 1993 roku) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2018 roku) i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół sztuki (od 1976 roku).

Organizator i członek jury Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie im. Bolesława Prusa, dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat (I edycja 2017 r.; II edycja 2018-2019 r.; III edycja 2019-2020 r.).

W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury. Przez GTPS nagrodzony za powieść Poszukiwania wśród szarości (1995), za drugie wydanie eseju Dostrzec sens dziejów (2010), medalem z okazji dziewięćdziesięciolecia gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki (2013) oraz nagrodą z okazji sześćdziesięciolecia GTPS (2018). W 2020 roku otrzymał nagrodę Prezydent Miasta Gdańska pani Aleksandry Dulkiewicz, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego pana Mieczysława Struka, za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. W 2020 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Piotra Glińskiego.

 

Adres internetowy: piotr-kotlarz@wp.pl
Jest członkiem: piotr-kotlarz@wp.pl
Jako: piotr-kotlarz@wp.pl

Lista publikacji:


e-book (PDF)e-book (EPUB)e-book (MOBI)
Historia polskiej dramaturgii
Historia polskiej dramaturgii