A A A

Piotr Nowak

Piotr Nowak

Piotr Nowak

absolwent prawa, stosunków międzynarodowych oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie doktorant ostatniego roku Nauk o Polityce na Uniwersytecie Wrocławskim, prawnik. Autor publikacji poświęconych NATO, bezpieczeństwu międzynarodowemu oraz prawu międzynarodowemu. Uczestnik międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/piotr-nowak.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: