A A A

Piotr Modzelewski

Piotr Modzelewski

Piotr Modzelewski

psycholog, terapeuta, psychodietetyk. Posiada również wykształcenie pedagogiczne. Pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor książek pt. „Wstań. Stres, lęk i depresja a styl życia” oraz „Pokonaj odwlekanie – Rozwiń wytrwałość” i wielu publikacji z zakresu psychologii i pedagogiki. Udziela wsparcia psychologicznego ludziom doświadczającym depresji, lęków, kryzysów psychologicznych, jak i pracuje z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i przemocą. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje miękkie. Organizował psychoedukacyjne spotkania z młodzieżą pt. „Niewidzialna depresja u młodzieży”.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/piotr-modzelewski.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: