A A A

Paweł Sekuła

Paweł Sekuła

Paweł Sekuła

Dr Paweł Sekuła – historyk, kulturoznawca. Adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące różnorodnych konsekwencji katastrofy jądrowej w Czarnobylu. Uczestnik ekspedycji naukowych do czarnobylskiej Strefy Alienacji. Autor artykułów naukowych oraz dwóch książek poświęconych katastrofie: Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy, Kraków 2014; Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie, Warszawa 2019.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/pawel-sekula.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: