A A A

Patrycja Kamińska

Patrycja Kamińska

Patrycja Kamińska

Dr Patrycja Kamińska jest wykładowcą języka angielskiego z wieloletnim  stażem. Pracuje w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu  Szczecińskiego. Pracę doktorską napisała na temat zastosowania technik pamięciowych w nauczaniu języków obcych.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/patrycja-kaminska.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: