A A A

Mirosława Nyczaj-Drąg, Anetta Soroka-Fedorczuk, Beata Skwarek

Mirosława Nyczaj-Drąg, Anetta Soroka-Fedorczuk, Beata Skwarek

Mirosława Nyczaj-Drąg, Anetta Soroka-Fedorczuk, Beata Skwarek

Mirosława Nyczaj-Drąg – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka publikacji książkowej pt. Oczekiwania a doświadczenia dzieci w pierwszym roku nauki, redaktorka i współredaktorka sześciu prac zbiorowych oraz autorka licznych artykułów. Publikacje dotyczą kognitywnego, społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci i ich edukacji. Aktualne zainteresowania koncentruje wokół problematyki jakości wychowania i edukacji dziecka w rodzinie o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym w kontekście przemian społeczno-kulturowych.
Anetta Soroka-Fedorczuk – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizator praktyk studentów UZ w placówkach przedszkolnych. Od roku 2006 kierownik studiów podyplomowych edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanych w UZ (obecnie VIII edycja). Zainteresowania naukowe koncentruje obecnie wokół problematyki doświadczeń edukacyjnych i zawodowych dyplomowanych nauczycieli wczesnej edukacji w pamiętnikach.
Beata Skwarek – doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, ze specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i specjalizacją z patologii i readaptacji niedostosowanych społecznie, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, wychowawca w świetlicy szkolnej, pedagog w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Kierownik I edycji studiów podyplomowych edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanych w PWSZ w Głogowie, realizowanej w roku akademickim 2012-2013. Od roku 2013 opiekun Studenckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w PWSZ w Legnicy. Obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół problematyki rodzinnych form opieki zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem adopcji, rodziny i jej dysfunkcji oraz zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Bartczak Izabela, Biernat-Dąbrowska Magdalena, Czajkowska Katarzyna, Gałczyk, Katarzyna, Hertmanowska Magdalena, Kornas Beata, Krawczyk Marta, Nowicka Joanna, Młodzińska Barbara, Stróżyk-Potopa Iwona, Szymorek Paulina, Tomaszewska Barbara, Żurko Izabela – słuchaczki I edycji studiów podyplomowych edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Głogowie w roku akademickim 2012-2013.
Mirosława Nyczaj-Drąg – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka publikacji książkowej pt. Oczekiwania a doświadczenia dzieci w pierwszym roku nauki, redaktorka i współredaktorka sześciu prac zbiorowych oraz autorka licznych artykułów. Publikacje dotyczą kognitywnego, społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci i ich edukacji. Aktualne zainteresowania koncentruje wokół problematyki jakości wychowania i edukacji dziecka w rodzinie o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym w kontekście przemian społeczno-kulturowych.
Anetta Soroka-Fedorczuk – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizator praktyk studentów UZ w placówkach przedszkolnych. Od roku 2006 kierownik studiów podyplomowych edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanych w UZ (obecnie VIII edycja). Zainteresowania naukowe koncentruje obecnie wokół problematyki doświadczeń edukacyjnych i zawodowych dyplomowanych nauczycieli wczesnej edukacji w pamiętnikach.
Beata Skwarek – doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, ze specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i specjalizacją z patologii i readaptacji niedostosowanych społecznie, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, wychowawca w świetlicy szkolnej, pedagog w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Kierownik I edycji studiów podyplomowych edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanych w PWSZ w Głogowie, realizowanej w roku akademickim 2012-2013. Od roku 2013 opiekun Studenckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w PWSZ w Legnicy. Obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół problematyki rodzinnych form opieki zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem adopcji, rodziny i jej dysfunkcji oraz zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Bartczak Izabela, Biernat-Dąbrowska Magdalena, Czajkowska Katarzyna, Gałczyk, Katarzyna, Hertmanowska Magdalena, Kornas Beata, Krawczyk Marta, Nowicka Joanna, Młodzińska Barbara, Stróżyk-Potopa Iwona, Szymorek Paulina, Tomaszewska Barbara, Żurko Izabela – słuchaczki I edycji studiów podyplomowych edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Głogowie w roku akademickim 2012-2013.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/miroslawa-nyczaj-drag-anetta-soroka-fedorczuk-beata-skwarek.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: