A A A

Michał Zawodnik

Michał Zawodnik

Michał Zawodnik

Michał Zawodnik urodzony w 1982 roku w Warszawie. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel strony o podróżach osób niepełnosprawnych ?Kulawe świata podboje?. Szczęśliwy mąż, podróżnik, sportowiec. Pisarz amator, który właśnie otworzył szufladę, by próbkę swej twórczości ujawnić światu :).

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/michal-zawodnik.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: