A A A

Michał Poczmański

Michał Poczmański

Michał Poczmański

prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca magisterską „Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii” (promotor: ks. prof. H. Stawniak).
Posiada również tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).
Ukończył również studia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie na kierunku prawo.
prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca magisterską „Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii” (promotor: ks. prof. H. Stawniak).
Posiada również tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).
Ukończył również studia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie na kierunku prawo.

Adres internetowy: https://www.kancelaria-kanoniczna.com
Jest członkiem: Kancelaria Kanoniczna Michał Poczmański
Jako: Autor,Self-publisher