A A A

Michael Gruneberg

Michael Gruneberg

Michael Gruneberg

Dr Michael Gruneberg jest psychologiem, ekspertem w zakresie metod uczenia się i rozwijania pamięci. Mieszka i pracuje w Walii. Jego podręczniki do nauki języków obcych w serii Linkword Languages (metodą skojarzeń) ukazują się od wielu lat w postaci książek i płyt.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/michael-gruneberg.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: