A A A

Matt Hammond

Matt Hammond

Matt Hammond

Matt Hammond jest nauczycielem języka angielskiego z ponaddwudziestoletnim stażem w Polsce. Ma żonę i dwójkę dzieci, z którymi udaje się na częste wycieczki rowerowe. Matt poza uczeniem języka pisze i nagrywa własne utwory, często inspirowane rzeczywistą i aktualną sytuacją na świecie.

Matt Hammond has taught English in Poland for 25 years. He has a wife and two children, does a fair amount of cycling, speaks Polish fluently, writes and produces his own music and takes a keen interest in news, culture and politics.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/matt-hammond.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: