A A A

Marta Łukasz

Marta Łukasz

Marta Łukasz

Marta Łukasz jest magistrem położnictwa. Pracuje jako położna, koordynator ds. szkoleń

i szkół rodzenia oraz audytor wewnętrzny w CM Żelazna w Warszawie. Prowadzi ciąże fizjologiczne, zajęcia w szkole rodzenia „Zosieńka” oraz konsultacje laktacyjne dla pacjentek. Pracuje w Oddziale Położniczo-Noworodkowym samodzielnie prowadzonym przez położne. Pisze artykuły do magazynów branżowych oraz na bloga. Jest członkiem Polskiego

Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ekspert „Pytania na Śniadanie”. Stale się szkoli, aktualnie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz ultrasonografii w ginekologii i położnictwie.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/marta-lukasz.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: